Tænker du i billeder, og har du lyst til at undersøge din omverden gennem et kamera og videreformidle den til andre? Vil du gerne forstå, hvordan man opbygger et succesfuldt reality-program eller en god dokumentar? Medier er for dig, der interesserer dig for medier og deres betydning for samfundet, og som kunne tænke dig at arbejde inden for f.eks. journalistik, kommunikation eller film.

Dine fag på Medier

På Medier har du ud over alle de obligatoriske HF-fag også mediefag på B-niveau og samfundsfag på B-niveau samt et valgfag på C-niveau eller et valgfrit løft fra C-niveau til B-niveau.