Velkommen til Hvidovre Gymnasium og HF, og til to gode år med masser af læring, fællesskab og sammenhold.

Skoleåret starter blidt ud med to introdage (torsdag den 13. og fredag den 14. august). Her bliver du introduceret til gymnasiet og til din klasses introvenner, der sikrer at du får en behagelig start.

Efter de to hyggelige introdage, hvor du lærer skolen og dine nye klassekammerater at kende, skal du i gang med første semester.

Det første semester bliver afsluttet med en eksamen i enten idræt, mediefag eller musik.

I første semester ligger også den første projektperiode, hvor du i det tværfaglige fag Naturvidenskabelig faggruppe (NF) kommer lidt ud af skolen og oplever, hvordan man kan arbejde med faget i praksis.

I andet semester skal du igen igennem en projektperiode, denne gang i er det tværfaglige fag Kultur og samfundsfagsgruppen (KS). Her skal du sætte faget i spil på en studietur til Berlin for at undersøge, hvordan byens historie kan aflæses i de forskellige kvarterer, mindesmærker og street art. Studieturen er obligatorisk. Den er altså en forudsætning for at faget såvel som uddannelsen kan gennemføres.

Du får hjælp til at finde dine interesser og styrker

I starten af 2. semester vil dine lærere og din studievejleder hjælpe dig med at finde dine faglige styrker, så du kan vælge de rigtige valgfag og dermed sammensætte den pakke af fag, der er rigtig for dig.

I tredje semester skal du i praktik på en uddannelse eller arbejdsplads, som passer til dine faglige interesser, og i fjerde semester lægger vi fokus på at gøre dig klar til eksamen og huen, der venter lige om hjørnet.

Husk at både lærere, studievejledere og administration følger dig gennem alle fire semestre, og du kan altid gribe fat i os, hvis du har spørgsmål.

Nedenfor kan du se, hvilke fag du skal have i løbet af din HF-uddannelse.

4. semester DA En B Fag B Fag B/C Valgfag SSO
3. semester KS Praktik
2. semester  Ma C NF Projekt KS
1. semester  Mu/Me/Idræt Projekt NF

Vi glæder os til at tage imod dig ved skolestart den 11. august kl. 8:30!

Mange hilsner fra rektor Tania Sheikh Larsen