HF – Højere Forberedelseseksamen

Din fagpakke betyder den linje, du går på – altså hvilke hovedfag du har i løbet af 
din gymnasietid. På Hvidovre Gymnasium & HF tilbyder vi 4 forskellige HF-
Fagpakker, som hver især giver et væld af muligheder for din fremtid.

HF er en studentereksamen, der er målrettet mellemlange uddannelser. Det kan 
eksempelvis være uddannelse til pædagog, politibetjent, sygeplejerske eller 
socialrådgiver.

På Adgangskortet kan du se hvilke videregående uddannelser du har adgang til, 
med de forskellige fagpakkers kombinationer af fag, og blive klogere på 
hvilken HF-fagpakke, der er den rigtige for dig.