Velkommen til Hvidovre Gymnasium og HF, og til tre gode år med masser af læring, fællesskab og sammenhold.

Skoleåret starter blidt ud med to introdage (torsdag den 13. og fredag den 14. august). Her bliver du introduceret til gymnasiet og til din klasses introvenner, der sikrer at du får en behagelig start.

Efter de to hyggelige introdage, hvor du lærer skolen og dine nye klassekammerater at kende, skal du i gang med grundforløbet. Grundforløbet varer tre måneder.

I grundforløbet skal du have en række fag, som du fortsætter med gennem hele din gymnasietid.

Derudover præsenterer vi dig for nogle af de studieretninger, som vi tilbyder på skolen. Det vil ske på særlige studievalgsdage. I løbet af grundforløbet vælger du så, hvilken studieretning du gerne vil følge, når grundforløbet slutter. Grundforløbet bliver afløst af dit studieretningsforløb.

Studievalgsdagene, dine læreres faglige vurderinger og samtaler med din studievejleder skal hjælpe dig med vælge den studieretning, som er den helt rigtige for dig.

Studieretningsdagen

Studieretningsforløbet indledes med en studieretningsdag. Her præsenterer vi dig og dine klassekammerater for studieretningsfagene, og du vil finde ud af, hvordan de arbejder sammen. Studieretningsdagen er også en hyggelig dag, hvor klassen bliver rystet sammen, og I lærer jeres lærere bedre at kende.

Studieretningsforløbet varer fra november det år du går i 1.g, til du bliver student i juni, to et halvt år senere.

Her kan du se de fag, du skal have i grundforløbet august – november i 1.G
Almen sprogforståelse (AP)

Dansk

Engelsk

Samfundsfag

Matematik

Naturvidenskabeligt grundforløb (NV)

Sprogfag (tysk/fransk/spansk)

Kunstnerisk fag (mediefag/musik)

Du kan altid få hjælp

Husk at både lærere, studievejledere og administration følger dig gennem alle tre år, og du kan altid gribe fat i os, hvis du har spørgsmål.

Vi glæder os til at tage imod dig ved skolestart den 10. august kl. 8:30!

Mange hilsner fra rektor Tania Sheikh Larsen