Har du spørgsmål? Kontakt studievejleder Annike på telefon +45 36 34 34 55 på hverdage fra kl. 9-15, eller på mail ak@hvgadm.dk.

* * *

VIGTIGT: Du skal sende din udfyldte ansøgning som en mail til GIF@hvgadm.dk. Ansøgningsskemaet og alle dine uddannelsesbeviser skal vedhæftes som PDF-filer.

Når du sender beviserne for uddannelse, SKAL du også sende et udfyldt ansøgningsskema.

I mailen skal du vedhæfte følgende:

* Det udfyldte ansøgningsskema

* Dokumentation for din uddannelse fra hjemlandet. Alle beviser skal være oversat til enten dansk eller engelsk.

* Dokumentation for eventuelt beståede danskprøver, samt anden relevant uddannelse fra Danmark.

* Dokumentation for opholdstilladelse.

Du kan ikke møde op på skolen uden en aftale. Kontakt studievejleder Annike Kjær Hansen for at aftale en tid til samtale.

* * *

På Hvidovre Gymnasium & HF kan du tage et gymnasialt indslusningsforløb for fremmedsprogede, som er sammensat specielt til flygtninge og indvandrere.

Det bliver i daglig tale kaldt “GIF” og er en 1-årig dansk studentereksamen for flygtninge og indvandrere med opholdstilladelse i Danmark.

Med et eksamensbevis fra GIF kan du få adgang til de fleste videregående uddannelser på lige fod med danske studenter og HF’ere.

Du kan søge om optagelse indtil alle pladser er fyldt op, men det vil være en fordel, at du sender din ansøgning i løbet af marts-april måned, så vi har god tid til at behandle den.

Ansøgningsskema til GIF 2022

Læs om optagelseskrav på GIF

Få svaret på de mest almindelige spørgsmål om GIF her