Vi tager af og til situationsbilleder* af vores elever, som vi bruger til skolens hjemmeside, vores sociale medier og diverse brochurer. Det kan ske, at vi tager billeder i forbindelse med et af skolens arrangementer, men vi tager en gang imellem også billeder fra den almindelige dagligdag. Det plejer ikke at give problemer, men hvis du som elev ikke ønsker, at vi må bruge billeder af dig, skal vi vide det. Derfor indhenter vi skriftlige tilladelser/afslag fra alle skolens elever om dette i begyndelsen af skoleåret 2018-2019 – og herefter indhenter vi tilladelser fra de nye elever i begyndelsen af hvert nyt skoleår.

OBS: Du kan altid kontakte skolens kommunikationsmedarbejder, hvis du vil have fjernet et billede på hjemmesiden eller de sociale medier, hvor du optræder på.

*På Danske Gymnasiers hjemmeside er formuleret følgende, som vi retter os efter: ”Der sondres mellem situationsbilleder og portrætbilleder. Situationsbilleder defineres som billeder, hvor en aktivitet eller en situation er det egentlige formål med billedet. Udgangspunktet er, at situationsbilleder kan offentliggøres uden samtykke, mens det som altovervejende hovedregel kræver samtykke at offentliggøre portrætbilleder på nettet.”