Rektor til Hvidovre Gymnasium & HF

Rektor for Hvidovre Gymnasium & HF går på velfortjent pension efter 10½ år på posten. Vi søger derfor en erfaren og sikker leder med visioner for videre udvikling af vores dejlige gymnasium. Som rektor vil du stå i spidsen for et stærkt fællesskab og et veldrevet gymnasium med en velfungerende elev- og lærergruppe, hvor muligheder og udfordringer går hånd i hånd.

Du skal ville os og vores gymnasium, brænde for arbejdet og være stærkt ledelsesmæssigt og fagligt funderet. Rektor skal sikre skolen en attraktiv og tydelig profil, fortsætte arbejdet for at øge elevtilgangen og fungere som en samlende figur for alle på skolen.

 

Baggrund

Hvidovre Gymnasium & HF er et veldrevet gymnasium, men er udfordret af at have for få førsteprioritetsansøgere samt af den økonomiske skævhed, det nuværende fordelingssystem medfører.

De kommende års lovgivning på området vil være meget afgørende for vores gymnasium og andre gymnasier med samme udfordringer som HvG. Det er vores klare opfattelse, at de politiske vinde bærer mod en mere hensigtsmæssig fordeling af elever og dermed mere medvind for HvG.

Du skal have lyst og engagement til at tage kampen op i dette landskab. Vi er allerede godt i gang, og HvG har på flere måder markeret sig tydeligt og markant i debatten. Dette har også været med til at skærpe kulturen på HvG, så vi står godt forberedte til fremtiden. Vi har en stabil og loyal medarbejdergruppe, god løfteevne, 8 spændende STX-studieretninger, herunder en lokal studieretning med mediefag-A, og 5 fag-pakker på HF. Herudover er vi meget erfarne på GIF-området. Hvidovre Gymnasium & HF er den daglige arbejdsplads for ca. 450 elever og ca. 65 medarbejdere.

Skolens kultur præges af gensidig respekt og plads til den enkelte elev uanset niveau og forudsætninger. Visionen er at få det ypperste ud af den enkelte elev, løfte de unges uddannelsesniveau og skabe demokratisk bevidste og kompetente samfundsborgere.

Du vil som rektor ikke få det hele serveret på et sølvfad, men hvis du kommer med engagement, mod, intention om samarbejde, godt humør og visioner, vil du få en givende hverdag sammen med medarbejdere, elever og bestyrelse på HvG.

Hvad der er væsentligt for os:

 • Vi har fokus på at sikre elevernes faglige spring
 • Vi har et læringsmiljø, hvor kreative og nytænkende læringsprocesser bifaldes
 • Vi ser det kollegiale og ledelsesmæssige samarbejde som en naturlig selvfølge
 • Vi vægter et gymnasium, hvor nære relationer med kolleger og elever fylder din hverdag
 • Vi er stærkt forankret i Hvidovre og ønsker at være Hvidovreborgernes foretrukne gymnasium


Du skal som ny rektor:

Med reference til bestyrelsen har du som rektor det samlede ledelsesansvar for drift og udvikling af skolen og skal:

 • Sætte klar og tydelig retning for skolens udvikling
 • Være synlig, personificeret repræsentant for skolens værdier over for både elever og personale
 • Være tydelig i forventninger til både elever og personale
 • Varetage rollen som øverste personaleleder og sikre ledelse af høj kvalitet af alle medarbejdere
 • Varetage rollen som øverste pædagogiske leder, der understøtter lærernes indsats for at skabe det bedst mulige uddannelses- og dannelsesmiljø for eleverne
 • Prioritere åbenhed og transparens samt samarbejde med relevante interessenter omkring beslutningsprocesser
 • Være skolens ansigt udadtil, profilere skolen og prioritere relevante lokale samarbejdsrelationer

Det er en forudsætning, at den kommende rektor har indsigt i rammer og vilkår for drift af en gymnasieskole og håndterer udfordringer proaktivt og løsningsorienteret. Rektor skal have indsigt i og forståelse for økonomi og administration.

Den rette kandidat har betydelig ledelseserfaring, helst fra gymnasieområdet. En lederuddannelse er en klar fordel. Skolen lægger også vægt på, at rektor har solid undervisningserfaring fra gymnasieområdet.

 

Ansøgning

Stillingen ønskes besat pr. 01.01.2020
Ansøgningsfrist: 27.09.2019
Første samtalerunde: 01.11.2019
Anden samtalerunde: 06.11.2019


Mail ansøgningen samt relevant dokumentation til sekretær for ansættelsesudvalget, Vibeke Hansen på: vh@hvgadm.dk (sikker mail).

Mærk mailen ”Ansøgning rektorstilling HvG”.

Kontakt gerne bestyrelsesformand Anders Liltorp, tlf. 20 81 75 69.