Ledelsen

  • Peter Pedersen

    Uddannelsesleder

  • Søren Dahlin Elmgreen

    Konstitueret vicerektor

  • Tania Sheikh Larsen

    Rektor