Anders Liltorp
Bestyrelsesformand
Repræsentant for Kommuneforeningen i Regionen
Medlem af kommunalbestyrelsen i Hvidovre

Ulrik Krapper
Næstformand i bestyrelsen
Repræsentant fra erhvervslivet
Adm. direktør, Station Next

Helle Adelborg
Borgmester, Hvidovre Kommune
Medlem med særlige kompetencer, udpeget af bestyrelsen ved selvsupplering

Morten Willas Lund
Repræsentant fra de videregående uddannelser
HR-chef på Hvidovre og Amager Hospital.

Gerhard Grubb Waaentz
Repræsentant fra grundskolen
Skoleleder, Frydenhøjskolen

Rasmus Rishede Hyllested
Medarbejderrepræsentant
Lektor på Hvidovre Gymnasium & HF

Ane Wildt
Medarbejderrepræsentant
Lektor på Hvidovre Gymnasium & HF

Linea Pryning Pedersen
Elevrepræsentant
Elev på Hvidovre Gymnasium & HF

Maliha Rehman
Elevrepræsentant
Elev på Hvidovre Gymnasium & HF