Vi registrerer elevernes fravær og sanktionerer konsekvent, hvis fraværet overstiger 10 % på tværs af fag eller 20 % i de enkelte fag. Det gør vi, fordi vi ved, at eleverne har brug for lærernes hjælp og faglige formidling for at klare sig igennem gymnasietiden, og derfor er det vigtigt, at eleverne får gode studievaner fra starten. Som led i de støttende foranstaltninger udarbejder vi et katalog over grundlæggende studiekompetencer, som klasseteamet træner med eleverne allerede i grundforløbet/første semester. Elevernes studiekompetencer evalueres i slutningen af grundforløbet/første semester i elevens karrierelæringssamtale sammen med studievejlederen. Vi indfører fem fælles regler for god studieadfærd, som trænes tidligt og gentages efter behov. Reglerne hænger i alle lokaler, og lærerne pålægges ansvaret for, at de overholdes. Alle elever er tilknyttet en studievejleder, som følger dem gennem samtaler og åben træffetid, men også gennem tæt kontakt til klasseteamet, som består af klassens gennemgående lærere.

Det er ikke et mål for os at fastholde alle elever uanset standpunkt og adfærd. På Hvidovre Gymnasium & HF opererer vi efter de korte og de lange armes princip: de elever, som ikke kan magte de faglige krav, eller som gentagende gange overskrider skolens regler for god studieadfærd, skal hurtigst muligt vejledes ud eller bortvises – både for deres egen skyld og for de øvrige elevers. På den anden side er vores arme længere, når det drejer sig om elever, der kan og vil, men som på grund af private omstændigheder har brug for ekstra støtte og snor. Derfor arbejder klasseteam, studievejleder og ledelse tæt sammen om de elever, som bevæger sig på kanten, og vi skrider ind med støtte eller sanktioner, når der er behov for det.

Handlings- og opfølgningsplan 2019/20:

Hvad gør vi konkret i skoleåret 2019/20? Hvordan ved vi, om vores indsats virker?
·         Vi afholder evalueringsmøde med UU-centrene ultimo oktober omkring årets parathedsvurderinger.

·         Vi udarbejder et katalog over grundlæggende studiekompetencer, og vi træner dem intensivt især ved skolestart.

·         Vi evaluerer førsteårselevernes reelle studieparathed ved grundforløbets afslutning og forventer øget studieparathed blandt nye elever over en treårig periode.