Løbende evaluering af undervisningen er en selvfølgelig del af den daglige undervisning og af lærernes professionelle virke. Evaluering foregår på mange forskellige måder.

Formålet med evaluering: At sikre det bedst mulige faglige udbytte for den enkelte elev.

 • Undervisningen på STX, HF og GIF evalueres løbende på alle hold.
 • Evaluering skal bidrage til at skabe en kultur, hvor eleverne har medindflydelse på undervisningen, og hvor undervisningens form og indhold drøftes konstruktivt af eleverne og læreren.
 • Eleverne kan altid bede en lærer om at etablere evaluering af undervisningen.

 

Formålet med formativ evaluering: At give den enkelte elev indsigt i egne styrker og svagheder samt danne grundlag for vejledning og erfaringsbaseret, fremadrettet handlingsvejledning for den enkelte elev.

Formålet med summativ evaluering: At give lærerens vurdering af elevens faglige standpunkt målt i en karakter efter gældende karakterskala.

 

STX – evalueringsplan

1.g.:

 • Introforløbet evalueres formativt ved spørgeskemaundersøgelse i Lectio. Uddannelsesleder i samarbejde med gruppen af lærere, som har planlagt introforløbet. Erfaringer opsamles af samme med henblik på justering og forbedring fremover
 • Lærerne har pligt til at lave formativ evaluering i alle klasser/hold. Minimum en evaluering om året skal være anonym og med opfølgning fra læreren
 • Valgfri evalueringsskemaer til rådighed
 • Aftaler mellem lærer og klasse på baggrund af evalueringen

 

 • Prøve i ap og nv aflægges sidst i efterårssemesteret ved afslutning af grundforløbet. Der gives en karakter (summativ evaluering), som medtages på eksamensbeviset, men det tæller ikke med i eksamensgennemsnit
 • Ved afslutning af grundforløbet foranstalter ledelsen en formativ evaluering i form af spørgeskema. Erfaringer opsamles med henblik på justeringer og forbedringer fremover
 • November og marts gives standspunktskarakterer, dvs. summativ evaluering (studievejleder tjekker, om der på baggrund af karaktergivning er elever, som er i fare for at blive nægtet oprykning pga karaktergennemsnit under 02)
 • Maj: Årskarakterer (summativ evaluering). Eksamenskarakterer i afsluttende fag (summativ evaluering)
 • Dansk-historieopgave i starten af eksamensperioden med efterfølgende mundtlig årsprøve. Formativ procesevaluering for den enkelte elev, og summativ evaluering i form af en karakter

 

2.g.:

 • Formativ evaluering i fagene – som i 1.g
 • Standspunktskarakterer i november og marts, samt årskarakterer i maj og eksamenskarakterer i afsluttende fag
 • SRO/studieretningsopgave omkring jul. Formativ evaluering af processen for den enkelte elev og summativ evaluering i form af en karakter
 • AT/almen studieforberedelse -årsprøve. Formativ evaluering af processen for den enkelte elev og summativ evaluering i form af en karakter

 

3.g.:

 • Formativ evaluering i fagene – som i 1.g og 2.g
 • Standpunktskarakterer (summativ evaluering) i november og marts, samt eksamenskarakterer i maj
 • SRP/studieretningsprojekt, november-december. Summativ evaluering. Karakterbedømmes af intern vejleder og ekstern censor. Karakter indgår i karaktergennemsnit til eksamen
 • AT-eksamen i ordinær eksamenstermin maj-juni. Mundtlig eksamen på baggrund af synopsis
 • Karakter bedømmes af intern eksaminator og ekstern censor. Karakter indgår i karaktergennemsnit til eksamen

 

HF – evalueringsplan

1. HF:

 • Løbende formativ evaluering. Lærerne udfylder studiebøger for hver enkelt elev, som følges op af samtaler med eleverne ved studievejlederen
 • Lærerne har pligt til at lave formativ evaluering i alle klasser/hold. Minimum en evaluering om året skal være anonym og med opfølgning fra læreren
 • Valgfri evalueringsskemaer til rådighed
 • Aftaler mellem lærer og klasse på baggrund af evalueringen

 

 • Summativ evaluering: Til eksamen i afsluttende fag.
 • Årsprøve i matematik for de HF-kursister, der ikke afslutter matematik på c-niveau (summativ)
 • Årsprøve i ks. Formativ evaluering af processen og summativ i form af en karakter

 

2. HF:

 • Løbende formativ evaluering. Lærerne udfylder studiebøger for hver enkelt elev, som følges op af samtaler med eleverne ved studievejlederen
 • SSO/Stor Skriftlig Opgave, november-december. Summativ evaluering. Karakterbedømmes af intern vejleder og ekstern censor. Karakter indgår i karaktergennemsnit til eksamen
 • Summativ evaluering: Til eksamen i alle fag

 

GIF – evalueringsplan (1-årig):

 • Løbende formativ evaluering. Lærerne udfylder studiebøger for hver enkelt elev, som følges op af samtale med studievejlederen
 • Summativ evaluering: til eksamen i alle fag

 

Her finder du evalueringsplanen som PDF >