Baggrund

Interne data.  (Nettofrafald af elever ud fra elevoptælling i september).

Elevoptælling i september Skoleåret 2012-13 Skoleåret 2013-14
Fra 1. HF til 2. HF 22,4% 24,3%
Fra 1.g til 2.g 22,6% 13,6%
Fra 2.g til 3.g 21,2% 13,5%

 

Problemstilling                                                                                                                                                              

Fastholdelse af elever har haft skærpet fokus i en årrække.  Vi har således været med i VOFF (Videnscenter om fastholdelse og frafald) og i forlængelse heraf Interreg. projektet ”Preventing Dropout” i samarbejde med andre vestegnsgymnasier samt gymnasier i Malmø. Udviklingen af fastholdelsesvejledningen ser ud til at kunne aflæses i et mindre frafald på STX, men ikke på HF.

Vi har samarbejdet med det lokale UU-center vedrørende UPV/uddannelsesparathedsvurdering med henblik på at forebygge forudsigeligt frafald, samt hurtig indsats for de unge, som viser sig ikke at have de nødvendige forudsætninger for at gennemføre – enten fagligt eller personligt.

Ressourceallokering til vejledning, 2½ årsværk. Herunder en fuldtidsvejleder for STX og GIF fra 2009, og fra august 2015 yderligere en fuldtidsvejleder for HF og GIF.

Mål

Målet er fortsat at fastholde flere elever og reducere frafald på såvel HF som STX, målt i.f.t. 2012-13 og 2013-14.

Fastholdelsesvejledning:

 1. Forståelse af studie- og ordensregler.
 2. Hjælp til lektieplanlægning/opgaveaflevering/studieteknik.
 3. Fraværsmonitorering. Fokus på frafaldsrisikofaktorer: Fysisk fravær og manglende aflevering af skriftlige opgaver. Evt. sanktioner ved ledelsen.
 4. Introsamtaler med alle 1.g.- og 1.HF-elever, herunder gruppesamtaler om overgangen fra grundskole til gymnasium, samt valg af studieretning.
 5. Individuelle motiverende samtaler/samtaleforløb med frafaldstruede elever, evt. som ad hoc gruppevejledningsforløb omkring særlige temaer, f.eks. søvn, stress, lektielæsning.
 6. Særlig indsats for frafaldstruede elever: WATCH, dvs. længerevarende gruppevejledningsforløb efter specifik metode.
 7. Tilbud om god-morgen-ordning med morgenvækning.
 8. Særlig ”håndholdt” indsats for udsatte elever: Sorggruppe, individuel coaching til fe.sk. stress- og depressionsramte, mentor til elever med diagnose indenfor autismespektret.
 9. Samarbejde med den enkelte klasses lærere om klasserumskultur og sociale fællesskaber.
 10. Kursus i håndtering af eksamensnervøsitet, samt særlig individuel støtte i eksamensperioden.

 

Særlig indsats for HF:

 1. Individuelle, afdækkende optagelsessamtaler med ansøgere, som kommer uden for/efter marts måned.
 2. Tutorfunktion, tutorsamtaler.
 3. Værkstedsundervisning, studieteknik.
 4. Fra 2015 ansættelse af HF- og GIF-vejleder på fuld tid. Målet er at øge tilgængelighed og sikre hurtig ekspeditionstid. (Led i omorganisering inden for samme ressourceramme).

 

Særlig indsats for GIF:

 1. Individuelle, afdækkende optagelsessamtaler samt tests af ansøgere uden dokumentation (flygtninge).
 2. Tutorsamtaler.
 3. Kursus i studieteknik og faglig læsning.

 

Forsømmelsessystemet

Indsatsen hviler på værdierne forudsigelighed, klare rammer og ensartet behandling af alle.

 • Månedligt fraværstjek af hver klasse, uddannelsesleder og studievejleder.
 • Handlemuligheder, hjælp med lektieplanlægning o.a. Studievejleder.
 • Samtale/samtaleforløb, evt. tilbud om gruppevejledning eller morgenvækning. Studievejleder.
 • Skriftlig advarsel. Uddannelsesleder.
 • Eksamen i alle afsluttende fag. Rektor.
 • Fratagelse af SU. Rektor.
 • Bortvisning. Rektor.

(Forsømmelsessystemet og forsømmelseshåndtering evalueres og revideres med virkning fra august 2015)

HvG, 2014.

Her finder du Hvidovre Gymnasium & HFs fastholdelsesstrategi som PDF >