Fastholdelsespolitikken hviler på følgende værdigrundlag:

Formålet er at støtte den enkelte unge/elev/kursist til at gennemføre uddannelsen med størst muligt udbytte, fagligt, personligt og socialt.

Udgangspunktet for al vejledning/fastholdelse er en etik, som tager udgangspunkt i den enkelte. Ind imellem foretager vi fastholdelse i uddannelse generelt ved at vejlede den unge til anden uddannelse, hvor det er mere realistisk for den unge at gennemføre. Det kan være af såvel faglige som personlige årsager, at den unge har brug for et uddannelsesskift. Det er god vejledning – også selv om det vil optræde i statistikken som frafald.

Fastholdelsespolitikken går på to ben, dels organiseringen af undervisningen, dels fastholdelsesvejledning:

1.       Organisering af undervisningen gennem:

 • Gode lærer-elev relationer
 • Synlig læring, klare faglige mål
 • Klasserumsledelse
 • Evalueringskultur
 • Omlagt elevtid, skrive- og opgavemoduler
 • Talentarbejde
 • God skolestart, introforløb med fokus på klassefællesskab og faglighed

 

2.       Fastholdelsesvejledning:

 • Gennemførselsvejledning tæt på det faglige/didaktiske
 • Fokus på fastholdelse
 • Fokus på mindskelse af fravær, herunder det skriftlige
 • Fokus på klasserumskultur
 • Styrkelse af HF-området
 • Forsømmelsessystemet
 • Garantiskole. Aftale mellem fire vestegnskommuner

 

Fastholdelses-/studievejlederen fungerer som den signifikante voksne over for eleven, og alle studievejlederne på HvG har uddannelse eller efteruddannelse i vejledning.