Gymnasiets historie er en fortælling om engagement, omstillingsparathed og en helt særlig fællesskabsfølelse. Det hele startede i de demokratiske eksperimenters årti – 1970′erne. Gymnasiet blev i 1973 født som et forsøg med en flad, direkte demokratisk ledelsesstruktur, hvor en skoleforsamling bestående af alle elever og ansatte var øverste besluttende myndighed. Selv i arkitekturen blomstrede demokratiet, da bygningen blev bygget uden nogen egentlig hovedindgang, men til gengæld med to næsten identiske indgange i hver sin side af bygningen.store-vinduer-med-skodder

Demokratiforsøget blev evalueret og afsluttet i 1980, men den udviklingsorienterede ånd levede videre i form af pædagogiske udviklingsprojekter:

Den digitale tidsalder
Sidst i 1990’erne kom computere ind i undervisningen, og som et af de første gymnasier i landet blev en klasse på flere årgange forsynet med bærbare computere, der blev anvendt i undervisningen og til eksamen. Filmbyen i den nedlagte Avedøre Kaserne blev nabo til gymnasiet, og efter ansøgning ved Undervisningsministeriet fik gymnasiet tilladelse til forsøg med film- og medievidenskab på A-niveau. Det var også omkring årtusindskiftet, at skolens lærere publicerede skriftet ”Sort og hvidt – om undervisning af to-sprogede elever”.

Ny tid – nyt navn
Også gymnasiets navn har gennem årene været under udvikling. Gymnasiet blev i sin tid grundlagt under navnet Avedøre Statsskole. Da gymnasiet var på tegnebrættet, hørte Avedøre under Glostrup Kommune uden dog geografisk at hænge sammen med kommunen – derfor fik gymnasiet helt atypisk navn efter en bydel.  Der gik dog kun 13 år før statsskolerne overgik til amterne, og navnet blev skiftet til Avedøre Amtsgymnasium. I 2007 blev amterne nedlagt, og navnet blev ændret til Avedøre Gymnasium for året efter at få HF tilføjet. Nu kunne Avedøre Gymnasium & HF nemlig igen tilbyde HF-kurser efter at have været foruden, siden det blev afskaffet i 2003.

Navn efter kommunen
I 2012 er tiden moden til endnu en beslutning på navnefronten. Avedøre Gymnasium & HF er det eneste gymnasium i den store Hvidovre kommune, og derfor skifter skolen navn til Hvidovre Gymnasium & HF. Det nye navn er et led i en satsning på større åbenhed og øget samarbejde med folkeskoler, ungdomsskole, rådhus og andre lokale interessenter – en åbenhed, som er blevet vel modtaget, og som vi ser frem til at udvikle og udbygge fremover.

Den faglige og pædagogiske udviklingsånd præger stadig skolen og den unge, nye generation af lærere. Det udmønter sig i alt fra workshops for talentfulde skrivere til elevdeltagelse i science-olympiader, udvekslingsrejser og studierejser, talentudviklingsprojekter, samarbejde med et film-gymnasium i Tallinn og deltagelse i Crossing Borders.

På Hvidovre Gymnasium & HF er udfordringer lig med udvikling – og vi kan ikke vente med at udforske, hvilke muligheder fremtiden bringer.