Karaktergennemsnit
Gennemsnit af eksamensresultater afgivet på 7-trinsskalaen i de gymnasiale uddannelser. Eksamensresultater er inkl. bonus A, og gennemsnittet er beregnet som summen af eksamensresultater divideret med summen af antal eksamensresultater.

2017:
Karaktergennemsnit på HF: 5,8

Karaktergennemsnit på STX: 6,2

Karaktergennemsnit på GIF: 7,7

2016:

Karaktergennemsnit på HF: 5,4

Karaktergennemsnit på STX: 6,1

Karaktergennemsnit på GIF: 8,1

2015:

Karaktergennemsnit på HF: 6,2

Karaktergennemsnit på STX: 6,2

Karaktergennemsnit på GIF: 6,9

 

På Undervisningsministeriets hjemmeside, UNI-C, kan du finde yderligere statistik og information om karaktergennemsnit. Sådan gør du: Gå til Databanken – Vælg Hovedstaden – Vælg: Hvidovre.

Ønsker du at se karaktergennemsnit for HF og STX fordelt på A-niveaufag, finder du dem her >

Fuldførelsesprocent
Fuldførelsesprocenten er andelen af en årlig tilgang, der fuldfører uddannelsen.

Fuldførelsesprocent for elever på STX i 2013: 66 %
Fuldførelsesprocent for elever på HF i 2013: 60 %

På Undervisningsministeriets hjemmeside kan du finde yderligere statistik og information om studietid og fuldførelsesprocenter >

Overgang til videregående uddannelser
På Undervisningsministeriets hjemmeside kan du finde statistik og information om vores elevers overgang til videregående uddannelse >