Karaktergennemsnit
Gennemsnit af eksamensresultater afgivet på 7-trinsskalaen i de gymnasiale uddannelser. Eksamensresultater er inkl. bonus A, og gennemsnittet er beregnet som summen af eksamensresultater divideret med summen af antal eksamensresultater.

2017:
Karaktergennemsnit på HF: 5,8
Karaktergennemsnit på STX: 6,2
Karaktergennemsnit på GIF: 7,7

2016:
Karaktergennemsnit på HF: 5,4
Karaktergennemsnit på STX: 6,1
Karaktergennemsnit på GIF: 8,1

2015:
Karaktergennemsnit på HF: 6,2
Karaktergennemsnit på STX: 6,2
Karaktergennemsnit på GIF: 6,9

Ønsker du at se karaktergennemsnit for HF og STX fordelt på A-niveaufag, finder du dem her >

Fuldførelsesprocent
Fuldførelsesprocenten er andelen af en årlig tilgang, der fuldfører uddannelsen.

Fuldførelsesprocent for elever på STX i 2017: 75 %
Fuldførelsesprocent for elever på HF i 2017: 71 %

På Undervisningsministeriets hjemmeside kan du finde yderligere statistik og information om studietid og fuldførelsesprocenter >

Fravær

Fraværsprocenter for skoleåret 2017-2018:
Samlet fysisk fravær: 8,81%
Samlet skriftligt fravær: 5,41%

Overgang til videregående uddannelser
På Undervisningsministeriets hjemmeside kan du finde statistik og information om vores elevers overgang til videregående uddannelse >