Organisation for Hvidovre Gymnasium & HF, 2021

Ledelsen:

Rektor Tania Sheikh Larsen

Daglig leder under ansvar for skolens bestyrelse

Tanias ansvarsområder:

 • MUS
 • Personalesager
 • Samarbejde med bestyrelsen
 • Strategi og implementering
 • Eksterne samarbejder
 • Personaleledelse
 • Planlægning af næste skoleår

Vicerektor Søren Dahlin Elmgreen

Sørens ansvarsområder:

 • HOF
 • Elevsager
 • MUS
 • HF-ansvarlig
 • Personaleledelse
 • Planlægning af næste skoleår
 • Studieture
 • Pædagogisk udvikling (HF og GIF)

Uddannelsesleder Peter Pedersen

Peters ansvarsområder:

 • Eksamen
 • Terminsprøver
 • Valgfag
 • Karakterer
 • Valg af studieretning
 • Studieretningsdage
 • Skema

Uddannelsesleder Sanne Thrane

Sannes ansvarsområder:

 • Kommunikation
 • FællesFagligeForløb
 • MUS
 • Større skriftlige opgaver på STX og HF
 • Pædagogisk udvikling (STX)
 • Teamsamarbejde
 • Brobygning og samarbejde med grundskolen

Sekretariatet

Ansvarsområder for de ansatte i sekretariatet:

 • Elevadministration, herunder SU
 • Økonomi og regnskab
 • Løn og personaleadministration
 • Hjemmeside

Studievejledningen

Ansvarsområder for studievejledningen:

 • Vejledning af elever og kursister
 • Screening og håndtering af elever med særlige behov (SPS)
 • Elevoptag
 • Gennemførselsvejledning
 • Læsevejledning
 • Elevtrivsel
 • GIF-administration