Organisation for Hvidovre Gymnasium & HF, 2018

Ledelsen:

Rektor Kirsten Jensen
Daglig leder under ansvar for skolens bestyrelse.

Rektor varetager det overordnede ansvar for:

 • Samarbejde med bestyrelse
 • Strategi, vision og indsatsområder
 • Kvalitetsudvikling
 • Eksterne samarbejder
 • Faglig og pædagogisk udvikling
 • Personaleledelse, herunder MUS
 • Fastholdelse af elever og forsømmelseshåndtering

 

Vicerektor Tania Sheikh Larsen; rektors stedfortræder

Vicerektor har det overordnede ansvar for:

 • Personaleansvar, herunder MUS
 • Hold- og opgavefordeling for lærerne med uddannelsesleder Søren Dahlin Elmgreen
 • Skoleårsplanlægning
 • Elevoptag
 • STX-ansvarlig, herunder teamsamarbejde, studieretningstoning og FFF
 • GIF-ansvarlig
 • Overordnede pædagogiske indsatsområder, jf. skolens visioner
 • Pædagogisk udvikling med uddannelsesleder Søren Dahlin Elmgreen
 • Kompetenceudvikling
 • Lærernes feriefridage
 • Aktivitetsindberetning
 • Talentprogrammer

 

Uddannelsesleder Peter Pedersen

Overordnet ansvar for:

 • Mundtlig eksamen, årsprøver og screeninger
 • Terminsprøver og skriftlig eksamen med uddannelsesleder Søren Dahlin Elmgreen
 • Administration af karaktersystemet
 • Valgfagshåndtering
 • Planlægning af forældrekonsultation og forældreaften med uddannelsesleder Søren Dahlin Elmgreen
 • AT
 • SSO og SRP, skemalægge vejledning
 • Studieretnings- og fagpakkevalg

 

Uddannelsesleder Søren Dahlin Elmgreen

Overordnet ansvar for:

 • Personaleansvar, herunder MUS
 • HF-ansvarlig, herunder teamsamarbejde og fagpakketoning
 • Ansvar for Office 365
 • Pædagogisk udvikling med vicerektor Tania Sheikh Larsen
 • HvG-samling, elevfester og caféer med skolens kommunikationsmedarbejder
 • Brobygning og distriktsmøder
 • FFF med vicerektor Tania Sheikh Larsen
 • Hold- og opgavefordeling for lærerne med vicerektor Tania Sheikh Larsen
 • Skemalægning med uddannelsesleder Peter Pedersen
 • Planlægning af forældrekonsultation og forældreaften med uddannelsesleder Peter Pedersen

 

Sekretariat

Fælles ansvar: Tage telefoner samt ekspeditioner ved skranken.

Løn og personale, Vibeke Hansen
Har været ansat siden 2006.

Opgaver:

 • Sekretariatskoordinator
 • Personalejura
 • Løn
 • Ansættelseskontrakter
 • Omsorgsdage, sygefravær, barsel, flexjob mm.
 • Studentermedhjælpere til eksamensvagt
 • Afvikling af eksamen
 • Kasse
 • Censorbankindberetning
 • Deltager i ledelsesmøder
 • Deltager i SU-møder

 

Bogholder, Pia Monhauge
Har været ansat siden 2014.

Opgaver:

 • Bogholderi/fakturering
 • Aktivitetsindberetning og kontrol af tilskudsbreve
 • Rejseadministration
 • Fagbudgetter
 • Moms
 • Forsikringer
 • Mobiltelefoner
 • Elevernes fest- og cafékasse

 

Elevadministration, Alice Birch Nielsen
Har været ansat siden 2017.

Opgaver:

 • Elevadministration
 • Karakterindtastning under eksamen
 • Eksamensbeviser
 • Studiebøger, HF og GIF
 • SU-administration og SPS
 • Brobygning
 • Kopimaskiner
 • Deltager i SU-møder som arbejdsmiljørepræsentant
 • Morgenvækning af elever på god-morgen-ordning

 

Elevadministration, Susanne Lipka
Har været ansat siden 2007.
Dgl. Kl. 9.00-11.30.

Opgaver:

 • Elevadministration
 • Karakterindtastning under eksamen
 • Eksamensbeviser
 • Indsamle afgangsbeviser fra 1. årgangs elever
 • SU-administration
 • Studiekort
 • Indkøb af kontorartikler samt kaffe
 • Skæremaskine, falsemaskine og makulator

Stabsfunktioner

 

Økonomichef, Louise Hartmann
Statsautoriseret revisor.
Ansat i administrativt fællesskab mellem fire gymnasier.

Overordnet ansvar for:

 • Budget, årsrapport, likviditetsstyring
 • Kontakt til revisor samt finansielle institutioner
 • Økonomiske analyser
 • Momsregnskab
 • Censorafregning
 • Deltager i bestyrelsesmøder

 

Kommunikations- og projektmedarbejder, Laura Gundorff Boesen
Journalist
Har været ansat siden september 2015.
Kommunikationsopgaver:

 • Hjemmeside
 • Pressedækning
 • Elevblog
 • Facebook og Instagram
 • Elektronisk Nyhedsbrev samt HvG-Nyt til personalet
 • YouTube-kanal
 • Eksterne platforme
 • Elevmagasin

Projektlederopgaver:

 • Informationsaften
 • Informationsmøde for GIF
 • Månedlig HvG-Samling
 • Elevambassadører
 • Naturvidenskabsfestival
 • Introdage – Gymnasieelev for en dag

 

It-ansvarlig, Poul M. Jeppesen
Cand.it fra IT-Universitetet.
Har været ansat siden 2008.

Har ansvar for:

 • Drift og vedligehold af alle lokale it-systemer
 • Rådgiver for ledelsen ved indkøb af it-udstyr, samt dette udstyrs kommunikation med omverdenen
 • AV-midler
 • Teknisk support til personalet
 • Overvågningskameraer

 

Bogdepotbestyrer, Bjarne Andersen
Elektronikmekaniker
Har været ansat siden 2011
Dgl. Kl. 9.00-12.00

Har ansvar for:

 • Udlevering af undervisningsmaterialer til eleverne samt tilbagelevering
 • Laver forefaldende reparationer af udstyr til fysik og musik

 

Teknisk ejendomsserviceteam:

 • Teknisk serviceleder: Anders Jensen
  Snedker. Har været ansat siden 2010
 • Teknisk servicehjælper: Steen Andersson
  Har været ansat siden 2018

Anders og Steen samarbejder om opgaveløsningen. Anders har det overordnede ansvar.
Det har høj prioritet, at bygningerne og skolens grønne områder fremtræder velholdte og i god stand, og det prioriteres, at der er orden ude og inde.

Opgaver:

 • Pasning og vedligehold af bygninger, udearealer samt skolens inventar
 • Varme- og ventilationssystem
 • Alarmsystem
 • Nøglesystem
 • Indkøb af inventar og andet udstyr efter aftale med rektor eller vicerektor
 • Rådgiver for rektor vedrørende bygninger
 • Servicekontrakter på bygninger og inventar
 • Kontakt til rengøringsselskabet
 • Løser praktiske opgaver for øvrigt personale samt ved særlige arrangementer