Organisation for Hvidovre Gymnasium & HF, 2019

Ledelsen:

Rektor Kirsten Jensen
Daglig leder under ansvar for skolens bestyrelse.

Rektor varetager det overordnede ansvar for:

 • Samarbejde med bestyrelse
 • Strategi, vision og indsatsområder
 • Kvalitetsudvikling
 • Eksterne samarbejder
 • Faglig og pædagogisk udvikling
 • Personaleledelse, herunder MUS
 • Fastholdelse af elever og forsømmelseshåndtering

.

Vicerektor Tania Sheikh Larsen; rektors stedfortræder

Vicerektor har det overordnede ansvar for:

 • Personaleansvar, herunder MUS
 • Hold- og opgavefordeling for lærerne med uddannelsesleder Søren Dahlin Elmgreen
 • Skoleårsplanlægning
 • Elevoptag
 • STX-ansvarlig, herunder teamsamarbejde, studieretningstoning og FFF
 • GIF-ansvarlig
 • Overordnede pædagogiske indsatsområder, jf. skolens visioner
 • Pædagogisk udvikling med uddannelsesleder Søren Dahlin Elmgreen
 • Kompetenceudvikling
 • Lærernes feriefridage
 • Aktivitetsindberetning
 • Talentprogrammer

.

Uddannelsesleder Peter Pedersen

Overordnet ansvar for:

 • Mundtlig eksamen, årsprøver og screeninger
 • Terminsprøver og skriftlig eksamen med uddannelsesleder Søren Dahlin Elmgreen
 • Administration af karaktersystemet
 • Valgfagshåndtering
 • Planlægning af forældrekonsultation og forældreaften med uddannelsesleder Søren Dahlin Elmgreen
 • AT
 • SSO og SRP, skemalægge vejledning
 • Studieretnings- og fagpakkevalg

.

Uddannelsesleder Søren Dahlin Elmgreen

Overordnet ansvar for:

 • Personaleansvar, herunder MUS
 • HF-ansvarlig, herunder teamsamarbejde og fagpakketoning
 • Ansvar for Office 365
 • Pædagogisk udvikling med vicerektor Tania Sheikh Larsen
 • HvG-samling, elevfester og caféer med skolens kommunikationsmedarbejder
 • Brobygning og distriktsmøder
 • FFF med vicerektor Tania Sheikh Larsen
 • Hold- og opgavefordeling for lærerne med vicerektor Tania Sheikh Larsen
 • Skemalægning med uddannelsesleder Peter Pedersen
 • Planlægning af forældrekonsultation og forældreaften med uddannelsesleder Peter Pedersen

.

Sekretariat

Fælles ansvar: Tage telefoner samt ekspeditioner ved skranken.

Løn og personale, Vibeke Hansen
Har været ansat siden 2006.

Opgaver:

 • Sekretariatskoordinator
 • Personalejura
 • Løn
 • Ansættelseskontrakter
 • Omsorgsdage, sygefravær, barsel, flexjob mm.
 • Studentermedhjælpere til eksamensvagt
 • Afvikling af skriftlig eksamen
 • Kasse
 • Censorbankindberetning
 • Deltager i ledelsesmøder
 • Deltager i SU-møder

.

Bogholder, Pia Monhauge
Har været ansat siden 2014.

Opgaver:

 • Bogholderi/fakturering
 • Aktivitetsindberetning og kontrol af tilskudsbreve
 • Rejseadministration
 • Fagbudgetter
 • Moms
 • Forsikringer
 • Mobiltelefoner
 • Elevernes fest- og cafékasse

.

Elevadministration, Alice Birch Nielsen
Har været ansat siden 2017.

Opgaver:

 • Optagelse af elever
 • Kopimaskiner
 • Advarsler til elever
 • Ansvarlig for masseudsendelse af materiale til elever
 • Udsende censorbreve
 • Studiebog for HF
 • SPS
 • Infoskærme
 • Æresport

.

Elevadministration, Susanne Lipka
Har været ansat siden 2007.
Dgl. Kl. 7.30-11.30.

Opgaver:

 • Godskrivning af fravær
 • Modtage sygemeldinger om morgenen
 • Indkøb af te, kaffe og kontorartikler
 • Eksamen: lave telefonlister for alle elever & holde styr på elever, der skal til sygeeksamen
 • Telefonsluse og telefonsvarer
 • Studiekort
 • Oprette elever i Lectio
 • Personalehåndbog og hjemmeside, når der er tid
 • SU-tjek hver morgen

.

Stabsfunktioner

 

Økonomichef, Tonning Thomsen
Cand. merc. aud
Ansat i administrativt fællesskab mellem fire gymnasier.

Overordnet ansvar for:

 • Budget, årsrapport, likviditetsstyring
 • Kontakt til revisor samt finansielle institutioner
 • Økonomiske analyser
 • Momsregnskab
 • Censorafregning
 • Deltager i bestyrelsesmøder

 .

Kommunikations- og projektmedarbejder, Laura Gundorff Boesen
Journalist
Har været ansat siden september 2015.
Kommunikationsopgaver:

 • Hjemmeside
 • Pressedækning
 • Elevblog
 • Facebook og Instagram
 • Elektronisk Nyhedsbrev samt HvG-Nyt til personalet
 • YouTube-kanal
 • Eksterne platforme
 • Elevmagasin

.

Projektlederopgaver:

 • Informationsaften
 • Informationsmøde for GIF
 • Månedlig HvG-Samling
 • Elevambassadører
 • Naturvidenskabsfestival
 • Introdage
 • Gymnasieelev for en dag

 .

It-ansvarlig, Poul M. Jeppesen
Cand.it fra IT-Universitetet.
Har været ansat siden 2008.

Har ansvar for:

 • Drift og vedligehold af alle lokale it-systemer
 • Rådgiver for ledelsen ved indkøb af it-udstyr, samt dette udstyrs kommunikation med omverdenen
 • AV-midler
 • Teknisk support til personalet
 • Overvågningskameraer

.

Bogdepotbestyrer, Bjarne Andersen
Elektronikmekaniker
Har været ansat siden 2011
Dgl. Kl. 9.00-12.00

Har ansvar for:

 • Udlevering af undervisningsmaterialer til eleverne samt tilbagelevering
 • Laver forefaldende reparationer af udstyr til fysik og musik

 .

Teknisk ejendomsserviceteam:

 • Teknisk serviceleder: Anders Jensen
  Snedker. Har været ansat siden 2010
 • Teknisk servicehjælper: Steen Andersson
  Har været ansat siden 2018

.

Anders og Steen samarbejder om opgaveløsningen. Anders har det overordnede ansvar.
Det har høj prioritet, at bygningerne og skolens grønne områder fremtræder velholdte og i god stand, og det prioriteres, at der er orden ude og inde.

Opgaver:

 • Pasning og vedligehold af bygninger, udearealer samt skolens inventar
 • Varme- og ventilationssystem
 • Alarmsystem
 • Nøglesystem
 • Indkøb af inventar og andet udstyr efter aftale med rektor eller vicerektor
 • Rådgiver for rektor vedrørende bygninger
 • Servicekontrakter på bygninger og inventar
 • Kontakt til rengøringsselskabet
 • Løser praktiske opgaver for øvrigt personale samt ved særlige arrangementer