Afgangseleverne er tilbage på Hvidovre Gymnasium & HF, men der mangler noget. Gymnasiets 1.G-, 2.G-, 1.HF- og GIF-klasser er fortsat hjemsendt, uden udsigt til at få lov at komme tilbage i skole inden næste skoleår.

Eleverne har brug for noget struktur i deres hverdag, og bare et par dages fysisk skole om ugen ville uden tvivl forbedre deres nuværende vilkår. ”Vi vil rigtig gerne have vores hjemsendte elever tilbage, og vi vil rigtig gerne sørge for, at vores afgangselever får en god afslutning,” siger rektor Tania.

Eleverne savner hinanden, lærerne savner deres elever, og de længes alle efter en hverdag, der minder bare en smule om det, de er vant til.

Vi skal overholde retningslinjerne – og det kan vi godt

Ved den seneste virtuelle HvG-samling for hele skolen, sagde Tania til eleverne: ”Vi ved, at der er mange af jer, som er stressede lige nu. Der er meget uvished, der er rigtig mange af jer, som føler, at I nærmest er til eksamen hver dag, og I sidder foran skærmen rigtig meget. Vi prøver at lette det for jer. Vi har ændret jeres skemaer, så I får færre timer og også har tid til at trække vejret. Men det er vigtigt, at I stadig husker at overholde retningslinjerne.” 

Det er vigtigt for os på Hvidovre Gymnasium & HF, at sundhedsmyndighedernes retningslinjer bliver overholdt, og både håndsprit, handsker og god afstand til sidemanden er stadig en fast del af hverdagen. Også derfor mener ledelsen, at skolen godt kan håndtere at tage imod de elever, der går i 1.G, 2.G, 1.HF og GIF – forskudt af hinanden, nogle enkelte dage om ugen.

Alle har brug for at se hinanden

At få resten af skolens elever at se igen inden alle går på sommerferie, ville ikke kun dulme savnet, men også give eleverne modet, motivationen og energien tilbage. Elever og lærere har et behov for at se hinanden i øjnene og tale om den situation, verden er i, så alle kan gå på sommerferie med lidt mere ro i kroppen.

Eleverne skal mindes om, at de hører til på Hvidovre Gymnasium & HF, og om den stærke sociale sammenhængskraft som gymnasiet har, men som er sat ud af spil lige nu. Derfor har vi brug for at få de hjemsendte elever tilbage, så vi kan have en fælles afslutning på skoleåret 2019/20 for alle skolens elever.

Se HvG-samlingen fra april her.

Se HvG-samlingen fra maj her.