Lokale 182 summer af 78 elevers snak om fritidsinteresser, livretter og yndlingsfarver. Det hele foregår naturligvis på tysk, og underviser Sanne Thrane kan sammen med sine tre kolleger med stor tilfredshed kigge ud over de nye 1.g-elever, som går til hver øvelse med stor entusiasme. Det er elevernes første tysklektion, og de har allerede fået deres tyske ordforråd sat i spil.

Differentieret undervisning
På Hvidovre Gymnasium & HF har man gode erfaringer med differentieret undervisning i tysk. Men inden de nye elever bliver delt ud på hold, er det vigtigt, at de bliver trygge ved faget – derfor disse fælles, mundtlige “opvarmningsøvelser”. I uge 39 vil eleverne så gennemgå en skriftlig screening, som er med til at afgøre den endelige holdfordeling.

Forrygende start
De første uger handler det dog udelukkende om elevernes mundtlige tyskkundskaber – og det tegner umiddelbart godt. Sanne Thrane er ihvertfald mere end tilfreds med den start, som undervisningen har fået i de nye 1.g-klasser:

“Eleverne er søde, positive og arbejdsomme. Jeg er faktisk meget imponeret over dem,” lyder det fra tysklæreren.