Når vi tirsdag den 27. januar holder informationsaften, og fortæller gæsterne om gymnasiets uddannelser, kan vi også præsentere to helt nye HF-linjer.

Som supplement til gymnasiets 11 studieretninger på STX og fire HF-linjer, kan nye elever fra skoleåret 2015/2016 som noget nyt også melde sig på de målrettede linjer Global HF og Mediejournalistik-HF.

Global HF
Global HF er med faget samfundsfag, muligheden for at tage engelsk på A-niveau og flere rejser på programmet som skabt for eleven, der kan lide at følge med i verdenssituationen.

Ifølge vores lektorer Anne Yde Vestergaard og Mimi Olsen, der har været med til at udvikle de nye linjer, skal eleverne på Global HF finde deres nysgerrighed frem og lære at forstå deres omverden ved selv at drage ud og undersøge den:

”Allerede første dag på Global HF vil eleverne blive sendt ud på feltarbejde i deres nærområde. Her skal de lære at iagttage omgivelserne og bruge nysgerrigheden som drivkraft i arbejdet med at finde metoder og faglige vinkler til at undersøge det nære og fjerne,” forklarer Mimi Olsen.

Mediejournalistisk-HF
Også på linjen Mediejournalistisk-HF er eleverne nødt til at forlade deres komfortzone og komme ud i marken med både kamera, mobil og pen.

På denne linje er samfundsfag og mediefag de store fag, og dermed er det kun naturligt, at alle typer af kommunikation kommer i spil. Hver elev får udleveret deres helt eget digitale videokamera, der gennem to år vil være som en forlængelse af deres arm. Med det som redskab skal de videreformidle deres viden indenfor forskellige emner gennem videoessays, videoblogging og artikelskrivning.

Hvis Anne Yde Vestergaard skal give en karakteristik af, hvilke unge mennesker, de to nye HF-linjer kunne være ideelle for, lyder hendes karakteristik således:

”Begge HF-linjer er tiltænkt de modne HF’ere, som er nysgerrige, initiativrige og har lyst til at lære ved at skabe i samarbejde med deres medstuderende og lærere.”