Efter Vicerektor Tania Sheikh Larsen havde budt velkommen, blev der spillet musik af HvG’s frivillige musikhold.

Bagefter rykkede alle ud i klasselokalerne, hvor lærerne præsenterede sig selv og deres fag, og forældrene kunne stille spørgsmål og spise lidt sødt.

Her kan du se billeder fra Forældreaften.