Kære elever på HvG

Solen skinner, og skolestarten nærmer sig. Ledelsen og administrationen er allerede mødt, og vi er i fuld gang med at gøre skolen klar til jer.

I det kommende skoleår vil vi igen sætte fokus på elevdemokrati og elevinddragelse, for det er enormt vigtigt for os, at I er med til at bestemme, hvad der skal foregå på skolen. Som noget nyt indfører vi SoTo (Social Torsdag), hvor der vil være forskellige sociale aktiviteter ude på plænen. Vi har allieret os med instruktører fra DGI, som vil hjælpe os med at finde på forskellige aktiviteter torsdag efter torsdag, men vi vil også rigtig gerne høre, hvad I har lyst til at lave, så kom og deltag. Efter jul starter vi desuden HvG Talent, som er et tilbud til de fagligt stærke elever, der gerne vil mødes og udfordres fagligt. Man kvalificerer sig til talentprogrammet i løbet af efteråret, så sørg for at vise hvad I kan fra skolestart.

Vigtigst af alt bliver det et skoleår med masser af spændende undervisning, nye venskaber og gode oplevelser.

Covid-19

Det bliver et lidt anderledes efterår her på HvG på grund af Covid-19. Vi må desværre ikke holde introfest og vores traditionsrige idrætsdag, men vi tager revanche, når det igen bliver muligt. Indtil da vil der være en del regler, som alle skal følge for at undgå smittespredning:

1. På skoler behøver der ikke at være en meters afstand mellem eleverne i klasserne, men sørg for at holde god afstand, hvor I kan.

2. Alle skal vaske eller spritte hænder før og mellem lektioner. Den enkelte klasse har et stamlokale, som de primært opholder sig i, og der kommer håndsprit i alle klasselokaler.

3. Klasselokalerne skal forlades i pauserne, og der skal luftes ud. Alle opfordres til at holde pause udenfor eller i kantinen ved deres klassebord.

4. For at undgå at elever mødes indendørs på tværs af klasserne, bedes alle forlade skolen efter endt undervisning, men I må meget gerne opholde jer udenfor på skolens område, hvor der er masser af plads.

5. I skal undgå at låne computere, tablets, kuglepenne etc. af hinanden, så sørg for at pakke skoletasken i god tid og med omtanke.

6. Hvis man har symptomer på Covid-19, SKAL man blive hjemme. Det er vigtigt, at I ringer til kontoret og melder jer syge, samt at I lader jer teste hurtigst muligt. Hvis I får konstateret Covid-19, er det vigtigt, at I ringer til skolens kontor, så vi kan tage de nødvendige forholdsregler.

Det bliver som sagt en lidt anderledes skolestart, men vejret er godt, Hannes kantinemad er lækker, og lærerne er stadig fantastiske, så det skal nok gå det hele! Vi glæder os til at se jer i næste uge.

De bedste hilsner

Tania

 

Læs om de generelle retningslinjer i forbindelse med Coronavirus her.

Elever og kursister skal blive hjemme i 14 dage efter en ikke-nødvendig rejse til lande, som det frarådes at besøge, og modtager i denne periode ikke fjernundervisning. Skolen skal registrere fravær. Jf. Retningslinjer for grundskoler samt ungdoms- og voksenuddannelser på Børne- og Undervisningsministeriets område ifm. forebyggelse af smittespredning af COVID-19. Se Udenrigsministeriets rejsevejledninger her.