De 30 elever vandrer rundt mellem hinanden, mens der spilles et stykke musik. Undervejs fortæller Mikkel Nordfang, tidligere elev på gymnasiet og nu instruktør på gymnasiets kommende musical ’Kig op’, hvilke følelser eleverne skiftevis skal fokusere på at få frem, mens de går rundt.

”Øvelsen hedder ’Tømmerflåden, og den bruger man til at se, hvilke elever der er let påvirkelige i forhold til, når man skal instruere dem,” fortæller Mikkel og fortsætter:

”Som skuespiller er det nemlig vigtigt, at du kan forstå en instruktion og udføre den koncentreret.”

Mikkel og instruktørmedhjælper Line Thomsen, som går i 2.hf på gymnasiet, brugte hele weekenden den 25., 26. og 27. august på at lede de 30 elever fra gymnasiet gennem øvelser og auditions til gymnasiets kommende musical ’Kig op’, der handler om en gruppe unge hjemløse.

Auditions forud for øveweekenden

Inden weekenden var musicalens roller blevet uddelt mellem eleverne. Men først efter flere runder auditions. Om onsdagen havde de elever, der på forhånd havde ønsket sig en større rolle, været til sangaudition. De var blevet bedt om at forberede og øve en sang hjemmefra.

”De var temmelig nervøse, men alt gik over forventning,” fortæller Mikkel.

I en anden øvelse blev eleverne delt ud i grupper, som hver fik en seddel med en overskrift på. Fx ’Alene hjemme for første gang i voksenlivet’ eller ’Finder død mand i mose’. Herefter fik de en halv time til at øve et lille improvisationsstykke med fokus på overskriften. Tilsidst skulle alle grupperne vise deres stykke for resten af eleverne.

”På den måde kunne vi se, hvem der var mere eller mindre tryg ved at stå på en scene, og det kunne vi bruge, når vi skulle uddele roller,” fortæller Mikkel.

Torsdagens audition havde stået i dansens tegn. Med til at få musicalen til at lykkes er også en håndfuld af skolens lærere – nogle hjælper med musikken, andre med at læse manus, og så er der for eksempel Camilla Mattsson, der til daglig er matematik- og idrætslærer og i forbindelse med musicalen fungerer som koreograf. Hun havde i forvejen forberedt en koreografi, som alle eleverne i løbet af torsdagen skulle lære på en time. Herefter skulle eleverne vise den samlet, mens Mikkel og Line filmede. Optagelserne brugte de to til senere at beslutte, hvilke elever der skulle optræde som dansere i forestillingen.

Aktuelt stykke: Flere og flere unge hjemløse

Fredag blev brugt til research og at sætte sig ind i, hvorfor emnet ’unge hjemløse’ er så vigtigt og ikke mindst højaktuelt. Først bad Mikkel og Line eleverne om at læse en artikel om unge hjemløse, som fortalte, at antallet af unge hjemløse stiger og stiger. Bagefter var der fælles snak om emnet, og eleverne kom på banen med en masse interessante overvejelser, de selv havde gjort sig om emnet, fortæller Mikkel. For eksempel at de sociale myndigheder ofte ikke får grebet ind i tide – og ofte svigter de særligt kernefamilier, der er ved at gå i opløsning. Fordi det drejer sig om kernefamilier, bliver de nemlig overset af myndighederne, inden det er for sent.

Herefter blev tekst erstattet af skærm, da eleverne skulle se et afsnit af TV2-dokumentaren ’Vi er de unge hjemløse’. Mikkel og Line bad eleverne observere de medvirkende i dokumentaren. Bagefter blev eleverne delt op i grupper, som hver fik et citat fra dokumentaren, som de skulle lave et kort stykke udfra.

Følte sig frem som nysgerrige aber

Hvordan styrker man elevernes opmærksomhed på den scene, de skal stå på? Man beder dem lege aber i et bur, der nysgerrigt og for første gang mærker, føler på og oplever alt det, de nu støder på.

”Øvelsen ’Abebur’ skal gøre eleverne bedre til at være opmærksomme på dem selv, men også deres omgivelser. Alt kan påvirke din karakter,” forklarer Mikkel, der ledte eleverne gennem øvelsen om lørdagen.

Blev fortrolig med deres egen karakter

Søndag den 27. var tredje og sidste dag i den første af flere øveweekender, som musicalens deltagere skal igennem inden premieren i november. Nu var roller og manuskript blevet delt ud. Efter den første læseprøve – hvor der imellem dialogerne blev spillet de sange, der skal synges i stykket – bad Mikkel og Line eleverne om at svare på spørgsmål om deres karakter såsom: Hvem er du? Hvor er du født? Hvad var den største ændring i dit liv? Hvad er din drøm? Alt sammen for at gøre eleverne fortrolige med deres karakterer, så rollen kan spilles så troværdigt som muligt.

Øveweekenden blev sluttet af med øvelsen ’Den varme stol’, hvor eleverne på skift skulle sidde på en stol i midten af en rundkreds. Nu havde alle de andre elever mulighed for på tre minutter at stille alle de spørgsmål, de ville, til skuespilleren, om hans/hendes karakter. På den måde fik eleverne hurtigt dannet sig nogle tanker om deres egen og de andres karakterer.

”Nu er vi så i gang med prøverne hver tirsdag,” fortæller Mikkel, ”og det går strålende fremad. Vi ser virkelig frem til premieren den 27. november.”