Translokationstale til STX-studenter

Kære familier til vores smukke studenter, vi er så glade for, at vi i sidste øjeblik fik mulighed for at invitere jer med på denne årets bedste dag på Hvidovre Gymnasium & HF. Det er denne dag og tiden op til, som minder os, der er ansatte på HvG, om, hvorfor vi elsker vores arbejde. Tak for lån af jeres unge mennesker. Tak for den støtte I har givet dem i deres tid her på HvG – jeres støtte er uvurderlig og uundværlig, når man går på gymnasiet.

Kære studenter. Velkommen til jeres translokation. Tænk at det lykkedes os at nå hertil. At tage en studentereksamen er hårdt arbejde. I har læst rigtig mange sider, skrevet stile og regnet mange, mange opgaver, lavet eksperimenter og bøjet verber. I har lært om hulelignelsen og om lineær regression. I har fuldstændig styr på kildekritik, diskursanalyse og fotosyntesen, og I kan skrive politiske notater, fysikrapporter og litterære artikler. I har skrevet DHO, SRO og SRP og holdt utallige oplæg. I ved en masse, men vigtigst af alt, I ved, hvordan man lærer nyt, hvordan man strukturer og formidler. Med andre ord, I er studieparate.

Men gymnasiet er mere end grammatik og blækregning. Når I om lidt dimitterer fra HvG, er I ikke bare studieparate, I er også dannede – I er i hvert fald godt på vej. Dannelse er et mærkeligt begreb. Det er lidt diffust og slet ikke så simpelt at tilegne sig som viden om grundstoffer eller brugen af komma på engelsk (og det er faktisk heller ikke så let). Dannelse er forståelsen af, at vi er en lille del af et stort hele. At der var mennesker, tanker og følelser før os, som der vil være efter os. Vores viden og vaner, tanker og tro er ikke konstrueret af det individuelle menneske, men derimod opstået og overleveret mellem mennesker gennem tiden. Vi står på skuldrene af dem, der kom før os, og uden viden om dem er vi historieløse og ude af stand til at forstå nuancerne i den verden, vi er en del af.

I 1624 skrev den engelske digter John Donne disse berømte ord om vores uundgåelige afhængighed af hinanden og vores pligt til at handle for fællesskabet, her i oversættelse: ”Intet menneske er en ø, en verden for sig; ethvert menneske er et stykke af fastlandet, en del af det hele; om en lerklump skylles bort fra havet, eller et forbjerg, eller din vens hus, eller dit eget, Europa bliver mindre derved; ethvert menneskes død river noget fra mig, thi jeg er ét med den ganske menneskehed, så derfor skal du ikke spørge: Hvem ringer klokkerne for? De ringer for dig.”

I er privilegerede, fordi I bor i et land, hvor uddannelse er gratis og tilgængeligt for alle. Og vi er privilegerede, fordi vi har jer. Bevæbnet med viden, kritisk sans og en stærk stemme skal I ud i verden og kæmpe for dem, der ikke selv kan. I kan gøre en forskel, og det kommer I alle til at gøre. Nogle af jer bliver forskere og ingeniører, der opfinder nye ting til gavn for andre mennesker. Andre bliver læger, sygeplejersker eller fysioterapeuter, der behandler og trøster og er til stede, når der er brug for jer. Mellem jer sidder kommende pædagoger, som skal passe vores børn, og sosu-assistenter, der passer vores ældre. Del ud af al jeres viden og kompetencer – verden har brug for mennesker, som kender forskel på fakta og fiktion, som kan forholde sig kritisk til informationer, og som forstår, at konflikter altid indeholder flere nuancer og sandheder.

Efter næsten tre år på HvG var I så tæt på målet: sidste skoledagscaféen, eksamen og huen. Og så lukkede Danmark ned på grund af Corona. Pludselig ændrede jeres skoledag sig dramatisk, med virtuel undervisning på diverse platforme og direkte adgang til lærernes stuer og køkkener. I har klaret det fantastisk. Det er svært at navigere, når hverdagens struktur pludselig kollapser, og I unge blev særligt hårdt ramt. Den norske sundhedsminister Bent Høie sagde det meget præcist sin tak til sit land unge:

Du har sat livet på pause – så andre kan redde deres liv

Vi, som er voksne, taler om næste sommer, men næste sommer er for midaldrende mænd, som køber hakkekød og toiletpapir på tilbud. Næste sommer findes ikke, når du er ung

Når du er ung, tænker du kun på, hvad der sker i dag og i morgen. Du drømmer om det, der skal ske dette forår og denne sommer.

Du drømmer om skoleballet, hvor du vil danse natten lang i den dyre kjole, som du har slidt og slæbt et år for at få. Du drømmer om studentertiden, hvor du skal fejre og feste i den fedeste lastbil. Dette forår bliver anderledes. Denne sommer bliver anderledes. Dette år bliver anderledes.

I løbet af de sidste måneder har I udvist styrker, som I får brug for i fremtiden: omstillingsparathed, selvdisciplin og evne til at balancere urimelige krav og nødvendige behov. I har været i stand til at tilpasse jer og rette ind, selvom I har savnet jeres venner. Jeg under jer virkelig, at I nu har fået lov til at køre herfra i jeres studentervogne, og jeg ønsker for jer, at I får en fantastisk studentertid over sommeren. Der er ingen her, som har fået studenterhuen forærende. I har arbejdet for den, og nu er den jeres. Denne sommer er jeres. Gå nu ud og indtag verden. I er klar, og vi tror på jer. Og kom så tilbage og fortæl os alt om det på det eneste FFF, som I skal huske på i fremtiden, nemlig første fredag i februar.

Med disse ord dimitterer jeg jer fra Hvidovre Gymnasium & HF

 

Translokationstale til HF-studenter

Kære familier til vores smukke studenter, vi er så glade for, at vi i sidste øjeblik fik mulighed for at invitere jer med på denne årets bedste dag på Hvidovre Gymnasium & HF. Det er denne dag og tiden op til, som minder os, der er ansatte på HvG, om, hvorfor vi elsker vores arbejde. Tak for lån af jeres unge mennesker. Tak for den støtte I har givet dem i deres tid her på HvG – jeres støtte er uvurderlig og uundværlig, når man går på gymnasiet.

Kære studenter. Velkommen til jeres translokation. Tænk at det lykkedes os at nå hertil. At tage en studentereksamen er hårdt arbejde. I har læst rigtig mange sider, skrevet stile og regnet mange, mange opgaver, lavet eksperimenter og bøjet verber. I har lært om Danmarks historie og om etiske problemstillinger. I har fuldstændig styr på kildekritik, diskursanalyse og cellers opbygning, og I kan skrive essays, synopser og litterære artikler. I har skrevet historieopgave og SSO og holdt utallige oplæg. I ved en masse, men vigtigst af alt, I ved, hvordan man lærer nyt, hvordan man strukturer og formidler. Med andre ord, I er studieparate.

Men gymnasiet er mere end grammatik og blækregning. Når I om lidt dimitterer fra HvG, er I ikke bare studieparate, I er også dannede – I er i hvert fald godt på vej. Dannelse er et mærkeligt begreb. Det er lidt diffust og slet ikke så simpelt at tilegne sig som viden om grundstoffer eller brugen af komma på engelsk (og det er faktisk heller ikke så let). Dannelse er forståelsen af, at vi er en lille del af et stort hele. At der var mennesker, tanker og følelser før os, som der vil være efter os. Vores viden og vaner, tanker og tro er ikke konstrueret af det individuelle menneske, men derimod opstået og overleveret mellem mennesker gennem tiden. Vi står på skuldrene af dem, der kom før os, og uden viden om dem er vi historieløse og ude af stand til at forstå nuancerne i den verden, vi er en del af.

I 1624 skrev den engelske digter John Donne disse berømte ord om vores uundgåelige afhængighed af hinanden og vores pligt til at handle for fællesskabet, her i oversættelse: ”Intet menneske er en ø, en verden for sig; ethvert menneske er et stykke af fastlandet, en del af det hele; om en lerklump skylles bort fra havet, eller et forbjerg, eller din vens hus, eller dit eget, Europa bliver mindre derved; ethvert menneskes død river noget fra mig, thi jeg er ét med den ganske menneskehed, så derfor skal du ikke spørge: Hvem ringer klokkerne for? De ringer for dig.”

I er privilegerede, fordi I bor i et land, hvor uddannelse er gratis og tilgængeligt for alle. Og vi er privilegerede, fordi vi har jer. Bevæbnet med viden, kritisk sans og en stærk stemme skal I ud i verden og kæmpe for dem, der ikke selv kan. I kan gøre en forskel, og det kommer I alle til at gøre. Nogle af jer bliver forskere og ingeniører, der opfinder nye ting til gavn for andre mennesker. Andre bliver læger, sygeplejersker eller fysioterapeuter, der behandler og trøster og er til stede, når der er brug for jer. Mellem jer sidder kommende pædagoger, som skal passe vores børn, og sosu-assistenter, der passer vores ældre. Del ud af al jeres viden og kompetencer – verden har brug for mennesker, som kender forskel på fakta og fiktion, som kan forholde sig kritisk til informationer, og som forstår, at konflikter altid indeholder flere nuancer og sandheder.

Efter næsten to år på HvG var I så tæt på målet: sidste skoledagscaféen, eksamen og huen. Og så lukkede Danmark ned på grund af Corona. Pludselig ændrede jeres skoledag sig dramatisk, med virtuel undervisning på diverse platforme og direkte adgang til lærernes stuer og køkkener. Jeres forventede eksaminer blev pludselig erstattet af årskarakterer. I har klaret det fantastisk. Det er svært at navigere, når hverdagens struktur pludselig kollapser, og I unge blev særligt hårdt ramt. Den norske sundhedsminister Bent Høie sagde det meget præcist sin tak til sit lands unge:

Du har sat livet på pause – så andre kan redde deres liv

Vi, som er voksne, taler om næste sommer, men næste sommer er for midaldrende mænd, som køber hakkekød og toiletpapir på tilbud. Næste sommer findes ikke, når du er ung

Når du er ung, tænker du kun på, hvad der sker i dag og i morgen. Du drømmer om det, der skal ske dette forår og denne sommer.

Du drømmer om skoleballet, hvor du vil danse natten lang i den dyre kjole, som du har slidt og slæbt et år for at få. Du drømmer om studentertiden, hvor du skal fejre og feste i den fedeste lastbil. Dette forår bliver anderledes. Denne sommer bliver anderledes. Dette år bliver anderledes.

I løbet af de sidste måneder har I udvist styrker, som I får brug for i fremtiden: omstillingsparathed, selvdisciplin og evne til at balancere urimelige krav og nødvendige behov. I har været i stand til at tilpasse jer og rette ind, selvom I har savnet jeres venner. Jeg under jer virkelig, at I nu har fået lov til at køre herfra i jeres studentervogne, og jeg ønsker for jer, at I får en fantastisk studentertid over sommeren. Der er ingen her, som har fået studenterhuen forærende. I har arbejdet for den, og nu er den jeres. Denne sommer er jeres. Gå nu ud og indtag verden. I er klar, og vi tror på jer. Og kom så tilbage og fortæl os alt om det til gamle elevers café den første fredag i februar.

Med disse ord dimitterer jeg jer fra Hvidovre Gymnasium & HF

Translokationstale til GIF-studenter

Kære studenter – velkommen til jeres translokation. I har meget at være stolte over. Translokation betyder at flytte noget eller nogen fra et sted til et andet, og I har i høj grad flyttet jer. I kommer fra mange forskellige lande og taler adskillige forskellige sprog, har forskellige historier og aldre og baggrunde. Alle de forskelligheder har I sat i spil det sidste år her på Hvidovre Gymnasium & HF, og det har været berigende for undervisningen.

I løbet af jeres tid i Danmark har I lært et nyt sprog, et af de rigtig svære, og nu mestrer I det på A-niveau. I har arbejdet hårdt og målrettet for det. I har haft 288 dansklektioner og skrevet 30 danskopgaver på et år – det er mere end på nogen anden forberedende uddannelse i Danmark. Samtidig har I lært om velfærdsstaten og den danske model, fået styr på engelsk grammatik og tekstanalyse og løst ligninger og arbejdet med geometri.

Det er hårdt at tage en studentereksamen, og i år har det været endnu hårdere. Da samfundet for tre måneder siden lukkede ned på grund af Covid-19, blev al jeres undervisning pludselig virtuel. Det betød en ekstra udfordring for jer, både fordi mange af jer skulle passe små børn hjemme samtidig med undervisningen, og fordi afstanden gjorde det sværere at træne det danske sprog. Oven i det blev det besluttet, at eksamen var aflyst og erstattet af årskarakterer. I har klaret situationen så flot, og når man kigger på jeres karakterer, er det heldigvis slet ikke gået ud over jeres gennemsnit.

Det er som sagt hårdt at tage en studentereksamen, og I har gjort det på et år – og så endda på et sprog, som ikke er jeres modersmål. Vores GIF-kursister har ofte gode karakterer og en høj overgangsfrekvens. Det betyder, at GIF’ere læser videre, de bruger deres studentereksamen til noget. I er målrettede, og også derfor er det en fornøjelse at have jer her på HvG. Jeres lærere fortæller om jeres store engagement, de mange gode, faglige spørgsmål og om det stærke fællesskab, der bliver skabt i jeres klasser. I giver plads til forskellighed, til andre holdninger end jeres egne, og det er en styrke, som vil gavne jer i fremtiden, både som studerende og som mennesker.

I har meget at være stolte af. Uddannelse er en god vej ind i et nyt samfund, og I er godt på vej. I skal videre ud og op i uddannelsessystemet, men først skal I holde en god lang sommerferie med jeres familier – det har I fortjent.

Vi har brug for dygtige folk som jer i Danmark. Jeres mangfoldighed af kulturer, traditioner og værdier beriger det danske samfund, som de har beriget os på HvG igennem det sidste år. Vi er stolte af jer. Vi glæder os til at høre, hvad I bruger jeres studentereksamen til, så lov os, at I kommer og fortæller os alt om det til næste års GIF-café.

Stort tillykke til jer alle – hver og en!

Med disse ord dimitterer jeg jer fra Hvidovre Gymnasium & HF.