Gnaske gnaske. De 9 nye elever, der sidder på hver sin stol på scenen i gymnasiets festsal, gumler lystigt i hver deres rå løg. Foran dem går hypnotisør Mikkel Karlsen frem og tilbage. Han har et halvt minut forinden hypnotiseret eleverne til at tro, at de rå løg, de sætter tænderne i, er de lækreste æbler.

Resten af de nye 1.g’ere og 1.hf’ere sidder som publikum i salen og tror ikke deres egne øjne.

To dages introduktion til gymnasiet

Hypnoseshowet markerede afslutningen på introdagene den 15. og 16. august for alle skolens nye 1.g’ere og 1.hf’ere.

På de to dage guidede skolens introvenner (nuværende elever, der sørger for, at de nye får en god start) de nye elever igennem et tætpakket og underholdende program: De blev introduceret for deres nye klassekammerater, introvenner, lærere og studievejledere. De blev sat ind i skolens IT-system, fik taget billeder til studiekort og lært skolens lokaler og områder at kende.

Krabbegang, kartoffelløb og hypnoseshow

De praktiske aktiviteter blev af og til afløst af nogle mere underholdende af slagsen: Ud over hypnoseshowet kæmpede de nye klasser også mod hinanden i ’Den Store HvG-dyst’. De 8 poster i dysten indbefattede blandt andet kartoffelløb, smageleg med lukkede øjne i kantinen, krabbegang med bøger på maven i bogkælderen og filmquiz i gymnasiets egen biograf.

Medlemmer af skolens elevudvalg – fx Festudvalg, Cafeudvalg, Elevråd og musicalgruppe – lavede show i Salen for de nye elever og fortalte, hvad de nye elever kunne få ud af at engagere sig i de forskellige grupper.

Nu er dagligdagen godt i gang for de nye elever på Hvidovre Gymnasium & HF, hvis arealer, mennesker og muligheder forhåbentligt er blevet lidt mere overskuelige efter de to introdage.