Fredag den 25. maj trådte EU’s Persondataforordning i kraft i hele EU – også Danmark. Og også på Hvidovre Gymnasium & HF.

Og lige her kan så du blive klogere på, hvordan vi behandler personlige oplysninger, og hvordan vores mailpolitik fungerer, så vi lever op til kravene i Persondataforordningen.

Persondata-hvadfornoget?

Persondataforordningen er en række regler, der i endnu højere grad end nu skal sikre, at borgeres personlige data (fx deres navn, adresse, CPR-nummer, religiøs overbevisning osv) ikke skal komme i de forkerte hænder.

Persondataforordningen skal også sikre, at borgere nemmere kan finde ud af, hvad forskellige virksomheder og andre – som fx et gymnasium – har liggende af personlige data om dem.