Vi søger en ny teknisk servicemedhjælper (pedelmedhjælper) – er det dig?

 

Hvidovre Gymnasium & HF er en skole med ca. 500 elever.

Der er i alt ca. 70 ansatte, heraf knap 60 lærere.

Bygningen er på i alt 11.888 m2 og grunden på godt 36.000 m2.

D. 1. januar 2010 overtog vi bygningen og har derfor det fulde ansvar for indvendigt og udvendigt vedligehold.

På Hvidovre Gymnasium & HF har det høj prioritet, at bygningerne og skolens grønne områder fremtræder velholdte og i god stand, og det prioriteres, at der er orden ude og inde.

Fokus for teknisk servicemedhjælper er pasning og vedligehold af bygningerne/udearealerne samt skolens inventar, i samarbejde med og under ledelse af teknisk ejendomsleder.

Arbejdsopgaverne omfatter:

· Passe og vedligeholde varme-, vand- og ventilationsanlæg (CTS-anlæg) samt alarmsystem og brandalarm (ABA-anlæg).

· Anvende computer på brugerniveau.

· Vedligehold af inventar.

· Tilkalde håndværkere til mindre reparations- og vedligeholdelsesopgaver. (jf. Hvidovre Gymnasiums indkøbspolitik).

· Flytning og opstilling af møbler og andet udstyr efter behov i hverdagen og til særlige arrangementer.

· Sikre at der er orden på fællesarealer.

· Være behjælpelig med løsning af praktiske opgaver for øvrige ansatte i hverdagen samt ved særlige arrangementer.

· Ændringer i og afvigelser fra ovenstående kan forekomme, hvis rektor/vicerektor finder det nødvendigt.

Kvalifikationer:

Er du en dygtig teknisk servicemedhjælper med flg. kvalifikationer:

· Har du lyst til at arbejde med pasning og vedligehold af skolens bygninger og udearealer, installationer og inventar?

· Kan du selv udføre mindre reparations- og vedligeholdelsesopgaver?

· Kan du arbejde selvstændigt?

· Har du blik for orden?

· Vil du være god til at samarbejde med skolens forskellige faggrupper.

· Er du god til at være i øjenhøjde med skolens elever?

· Kan du skabe synlighed og respekt omkring dit arbejde?

· Er du ansvarsbevidst og mødestabil.

· Er du serviceorienteret over for eksterne brugere.

· Har du en relevant håndværksmæssig baggrund og erfaring?

Så hører vi gerne fra dig.

 

Stillingen besættes d. 1. februar 2018 eller efter aftale.

Arbejdstid: 37 timer/uge incl. Frokost.

Mandag – torsdag kl. 09.15 – 17.00 (dog en af dagene kl. 7.00-14.30), fredag 10.00 – 16.30. Der må påregnes ca. 9 aftenarrangementer i løbet af skoleåret.

Løn i henhold til overenskomst og kvalifikationer

Ansøgningsfrist mandag d. 11. december kl. 12.00. Samtaler afholdes fredag d. 15. december og tirsdag d. 19. december.

For nærmere information kontakt teknisk ejendomsleder Anders Jensen: tlf. 40351917, kl. 9.00 – 10.00.

Ansøgningen sendes til rektor Kirsten Jensen, Hvidovre Gymnasium & HF, Blytækkerporten 2, 2650 Hvidovre, info@hvidovregymnasium.dk