15/11-2021 var 3 klasser (1p, 1q og 2z) på besøg på Hvidovre hospital til to foredrag.
Det første omhandlede brug i akutmodtagelsen af en almen infektionsmarkør (suPAR) i blodet til at vurdere, hvorvidt en patient bør indlægges under sit coronaforløb eller ej…
Undersøgelsen publiceres internationalt indenfor den næste måneds tid af forsker og Ph D Jesper Eugen-Olsen, der også reklamerede for “den danske vej” igennem uddannelsessystemet, der jo er gratis også på universitetsniveau i Danmark (hvilket er en helt særlig ting, når vi sammenligner os med vores konkurrenter og samarbejdspartnere globalt).
Det andet oplæg var fra Mette Bendtz Lindstrøm, der er vores faste kontakt på Hvidovre hospital. Foredraget handlede om uddannelsesveje (med/uden HF eller STX), efteruddannelse samt ikke mindst sundhedsniveauet på Vestegnen, og dets afhængighed af netop uddannelsesniveauet hos den enkelte borger. Hvad er KRAM-faktorerne, hvad betyder Kost, Rygning, Alkohol og Motion for forventet levealder osv…
Mange fik store øjne, da de fandt ud af, at man lever ca. 10 år kortere, hvis man bor i Hvidovre, er mand, har en erhvervsfaglig uddannelse, sammenlignet med en universitetsuddannet mand, der bor i en af de nordsjællandske kommuner. Rygning og festkultur blev også vendt her, og efter 2 timer i godt selskab i det store auditorium på Hvidovre gymnasium, var den lærerige dag forbi. Tak til de tre klasser for en god tur.