”Efter at 3.g’erne blev studenter sidste år, blev det Mana og jeg der sad tilbage. De havde etableret Elevrådet i sin spæde form, og nu har vi så bygget videre på det,” udtaler Marius Langemark, der selv går i 3.a og bliver student i år. Ud over Mana og Marius, sidder der tre andre elever i Elevråds Bestyrelsen. Sammen har de stået for omlægningen af Elevrådet.

Elevrådet er blevet omdannet til en såkaldt Paraplyorganisation. Det betyder at alle udvalg er under Elevrådets ledelse. ”Hvis man skal være med i et udvalg, skal man også være med i elevrådet – men vi holder kun fire møder om året, hvor hele elevrådet er samlet. Og derudover er der udvalgsmøder i samme stil som det foregår nu,” fortæller Marius. Hvis man ikke er en af de to repræsentanter fra sin klasse, kan man ansøge om at komme med i et udvalg alligevel.

Kampvalg i flere klasser
Omlægningens konsekvens af at elevrådet nu består af to repræsentanter fra hver klasse, har haft god effekt. ”Efter vi har indført, at der skal være to fra hver klasse, blev folk også engageret. De kom med idéer til hvad man kunne lave – og vi blev lidt overrasket over det. De fleste af dem der er blevet valgt i klasserne, vil det rigtigt gerne,” forklarer Mana der går i 3.a sammen med Marius. I nogle klasser var der kamp om valget af repræsentanter, og mange har senere ansøgt om dispensation for repræsentant-reglen for at få lov til at være med alligevel.

Før har der ikke været begrænsning i diverse udvalg, om hvor mange fra hver klasse der måtte være medlemmer. ”Vi har lavet den her regel om klasserepræsentation, for at få et så mangfoldigt elevråd som muligt,” beretter Marius.

Mana og Marius er to ud af fem medlemmer af Elevråds Bestyrelsen. Sammen har de dannet rammerne for omlægningen af Elevrådet. Ændringerne træder i kraft i det nye skoleår.

Elevrådet er vigtigt for skolens demokrati
For Mana og Marius der begge har været i Elevrådet hele deres gymnasietid, er det vigtigt, at der fortsat er elever der vil tage initiativ og ansvar. ”Først og fremmest handler det om at give eleverne noget ansvar – og så at puste liv i elevrådet. Det er vigtigt at holde fast i, at vi lever i et demokratisk samfund, og dermed er det vigtigt at inddrage eleverne,” fortsætter Marius.

Håb for fremtidens elevråd
Selvom det har været et stort arbejde for især de to 3.g-elever at omlægge elevrådet, tror de, at den nye form gør det lettere for fremtidige elevers arbejde. I forbindelse med omlægningen har Elevråds Bestyrelsen arbejdet med at skrive en række vedtægter, der netop kan gøre det lettere som elevrådsmedlem at håndtere ansvaret. ”Det ville selvfølgelig være super ærgerligt, hvis Elevrådet går tabt, hvis der ikke er nogle der håndhæver det, når vi er gået ud. Der skal være nogen til at sige, at nu har vi møde – men det er dét vi har vedtægterne til,” fortæller Marius.

Selvom Marius og Mana til sommer skal vinke farvel til deres arbejde for elevrådet, har de tiltro til det kommende Elevråd. ”Jeg håber, de ser et eller andet der mangler, som vi ikke har lagt mærke til,” forklarer Marius, mens Mana nikker ved siden af.