De sidder på hver deres blå stol – de 10 nye 1.G’ere og 1.HF’ere, som er blevet udvalgt af hypnotisør Mikkel Karlsen til at komme op på scenen i gymnasiets fællessal. Med hænderne foran sig kører de bil – det er de i hvert fald hypnotiserede til at tro, de gør – og bryder med ét ud i hvin, skrig og vilde kropsbevægelser, da Mikkel fortæller dem, at der er kravlet en hær af myrer ind i bunden af deres bil. Eleverne kæmper med de usynlige myrer, mens publikum – resten af skolens nye elever – klasker sig på lårene af grin.

To dages tætpakket program

Det festlige indslag markerede afslutningen på introdagene den 10. og 11. august for alle skolens nye 1.G’ere og 1.HF’ere.

På de blot to dage guidede skolens introvenner (nuværende elever, der sørger for, at de nye får en god start) de nye elever igennem et tætpakket, men underholdende program: De blev introduceret for en lang række nye ansigter som fx deres klassekammerater, introvenner, lærere og studievejledere. De blev sat ind i skolens IT-system, fik taget billeder til studiekort og lært skolens lokaler og områder at kende.

 

Krabbegang, tovtræk og hypnoseshow

De mere praktiske aktiviteter blev af og til afløst af nogle mere underholdende af slagsen: Ud over hypnoseshowet kæmpede de nye klasser også mod hinanden i ’Den Store HvG-dyst’. De 8 poster i dysten – som samtidig fungerede som en rundvisning på skolen – indbefattede blandt andet tovtrækning på idrætspladsen, smageleg med lukkede øjne i kantinen, krabbegang med bøger på maven i bogkælderen og filmquiz i gymnasiets egen biograf.

Medlemmer af skolens elevudvalg – som for eksempel Festudvalg, Cafeudvalg, Elevråd og musicalgruppe – lavede show i Salen for de nye elever og forklarede med egne ord, billeder og video, hvad de nye elever kunne få ud af at engagere sig i de forskellige udvalg og grupper.

 

Nu påbegynder 1.G’erne og 1.HF’erne deres første rigtige skoleuge på Hvidovre Gymnasium, hvis kroge, mennesker og muligheder forhåbentligt er blevet lidt mere overskuelige efter de to introdage.

 

Se flere billeder fra introdagene i vores galleri her.