Har du lyst til at arbejde på et gymnasium, hvor vi har fokus på at sikre elevernes faglige spring?

Har du lyst til at arbejde på et gymnasium, hvor det kollegiale samarbejde er en naturlig selvfølge?

Har du lyst til at arbejde på et gymnasium, hvor nære relationer med kolleger og elever fylder din hverdag?

Så vil du passe godt ind i lærerkollegiet på Hvidovre Gymnasium & HF, hvor vi fra 1. august 2015 har en række faste stillinger, der skal besættes i fagene engelsk, tysk, idræt, samfundsfag, dansk, fysik, matematik og naturgeografi.

Dertil kommer to barselsvikariater i fagene psykologi og informationsteknologi.

Om HvG
Hvidovre Gymnasium & HF er den daglige arbejdsplads for ca. 550 elever og ca. 85 medarbejdere.

På Hvidovre Gymnasium & HF lægger vi vægt på, at eleverne får det optimale udbytte af deres år på skolen. For at dette lykkes er det afgørende, at eleverne møder lærere, som har et meget stærkt fagligt fundament og ved, hvordan den enkelte elev vil få størst muligt udbytte af sit arbejde. Dette kræver en meget stor opmærksomhed på den enkelte elev, og det forventer vi, at vores lærere har.

Vi kan tilbyde

  • Et fællesskab med gode og hjælpsomme kolleger, der gerne deler ud af deres erfaring
  • En velfungerende og spændende arbejdsplads
  • Et læringsmiljø, hvor kreative og nytænkende læringsprocesser bifaldes
  • Gode muligheder for kompetenceudvikling

 

Send din ansøgning til
Ansøgning og bilag skal sendes til rektor Kirsten Jensen på info@hvidovregymnasium.dk og være skolen i hænde senest fredag den 10. april 2015 kl. 12. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 16-17.

Både ansøgere med og uden pædagogikum har interesse. Angiv også gerne, hvilke andre fag du har undervisningskompetencer i.

Kvitteringer for modtagne ansøgninger udsendes efter påske.

Vil du vide mere
Læs om skolen på vores hjemmeside www.hvidovregymnasium.dk eller kontakt vores vicerektor Peter Bech Sørensen på telefon 36 34 34 34.