Hvert år i december går alle gymnasiets HF-elever på anden årgang i krig med deres gymnasietids største skriftlige produkt – SSO’en. En opgave, som skrives i et eller to fag over en intensiv uge og som kræver flid. Ikke mindst fordi at karakteren, der gives for opgaven, vægter ekstra højt på eksamensbeviset.

Flot udvikling
Da HF-eleverne i februar måned fik deres karakterer for den store opgave, var der grund til glade miner blandt både elever, lærere og gymnasiets ledelse. Over de seneste seks år er HF’ernes samlede karaktergennemsnit for den Større Skriftlige Opgave nemlig vokset med hele 66,22 %. Således er karaktergennemsnittet for de tre klasser nu på 6,25 – og i en af klasserne er det helt oppe på 7,22.

Lærernes fortjeneste
Hvidovre Gymnasium & HF’s rektor Kirsten Jensen peger på gymnasiets lærere som årsagen til den positive udvikling:

”Jeg er ikke i tvivl om, at den glædelige udvikling er resultatet af flere års målrettet indsats blandt vores lærere med udvikling af metoder for at gøre eleverne til gode skrivere,” siger en tilfreds Kirsten Jensen.