Eleverne i 1.x har kun haft deres gang på gymnasiet i en uge. Men allerede i går kunne man fornemme, at tempoet er højt og ambitionerne ligeså i den nye Science-klasse.

Under ledelse af lærerne Hans Christian Westtoft og Peter Pedersen kastede eleverne sig ud i fysiklærernes svar på cirkeltræning. Syv stationer med syv forsøgsopstillinger og dertilhørende teser skulle afprøves. Og det i en ruf. Eleverne havde nemlig kun to undervisningstimer til at lave forsøgene, hvis metode og resultater de senere på dagen skulle fremlægge for resten af klassen.

Dagens forsøg handlede blandt andet om sammenhæng mellem svingningstid og masse, samt stearins smeltepunkt.