Nye tal fra Undervisningsministeriet viser, at vores elever kommer ud med et højere gennemsnit, end hvad andre elever med samme socioøkonomiske baggrund kommer ud med. Kun 7% af alle STX-afdelinger og 2% af landets HF-afdelinger løfter deres elever i forhold til deres socioøkonomiske baggrund – og disse tal er blot en bekræftelse for mange lærere og elever af, hvad de i forvejen oplever.

Når man snakker med elever og lærere om, hvad der gør Hvidovre Gymnasium & HF til et helt specielt sted, er det emner som lærer/elev-relationer og gensidig respekt, der nævnes. Derfor har vi taget en snak med en række elever og lærere om netop dette.


Tør åbne op omkring usikkerheder

På Hvidovre Gymnasium & HF går der omkring 450 elever der bliver undervist af 55 lærere. Det er et forholdsvis lille gymnasium, men netop dét har en positiv betydning for lærer/elev-relationen, mener Matilde Wagner, der bliver student til sommer: ”Den relation mellem lærere og elever, der er her, gør at man føler sig tryg ved at komme til en lærer, hvis man har nogle problemer med et eller andet. Man føler sig tryg ved at åbne op omkring sine usikkerheder”.

At vise sine usikkerheder er vigtigt i et læringsrum – og her er et godt forhold mellem lærer og elev en forudsætning for at kunne det. ”Den gode relation er vigtig for, at man kan komme i gang med en læreproces, så man kan hoppe ud, hvor man ikke kan bunde,” fortæller Cæcilie Lassen, som er spansk lærer. Man skal kunne turde at skyde ved siden af målet – og de bolde, der ryger ved siden af, er bare pyt-bolde. For når man så scorer, er det også en stor succes, og hvis man ikke tør at skyde, kommer der ikke nogen mål.

Ser hinanden som mennesker
I en tid, hvor der er et enormt pres på både elever og lærere, er det især vigtigt at huske på, at det hele handler om mere end tal. ”Det handler om gensidig respekt. Som lærer vil man også gerne tages alvorligt, blive set og ikke bare være et nummer eller være uden personlighed – så det går begge veje, kan man sige,” fortæller Anne Stadager, som underviser i dansk og historie.

Som elev på HvG opdager man hurtigt, at lærerne ikke kun vil snakke om opgaver og karakterer. Blandt andet står lærerne i baren til festerne, hvilket også lægger op til en mere uformel relation mellem lærer og elev. Den uformelle relation uden for undervisningen er også med til at bidrage til læringsmiljøet i undervisningslokalet. ”Det gør undervisningen mere spændende og sjov, hvis man kan grine sammen. Og jeg tror, at hvis man griner sammen, lærer man bedre,” siger Malthe Rokatis, der får huen på til sommer.

Den gode relation hænger ved
Den uformelle relation kan hænge ved, selv efter eleven har fået huen på. Sanne Thrane, der er oldtidskundskab- og tysklærer, er blandt andet blevet inviteret til flere bryllupper hos tidligere elever. ”Dét der er rigtig fedt ved lærergerningen i det hele taget er, at elever lige vender tilbage, eller at man er venner med dem på Facebook, og bliver måske inviteret med til deres bryllup. Dét, tror jeg også, siger meget om den relation vi har til eleverne”.