Hvis man er elev på Hvidovre Gymnasium & HF, er Malte Sauerland-Paulsen fra 3.c et velkendt ansigt på skolens morgensamlinger, hvor han som meget engageret medlem af Elevrådet informerer om og arbejder for de bedste forhold for sine medstuderende på gymnasiet. Fremover kan han også blive et kendt ansigt for resten af Danmark.

Fra 1. juli 2018, blot få dage efter at Malte har fået huen på hovedet, fortsætter han sit arbejde, men denne gang for alle gymnasieelever i hele landet som ny formand for DGS, Danske Gymnasieelevers Sammenslutning.

Foto: Danske Gymnasieelevers Sammenslutning

”Min gymnasietid på Hvidovre Gymnasium har givet mig en kærlighed til mine medelevers egne historier,” fortæller Malte.

”Den har givet mig en interesse for hele tiden at lære mere om deres hverdag. Og det er en kærlighed, som jeg gerne vil tage med videre. For når jeg næste år skal repræsentere gymnasieelever i det politiske landskab, er det vigtigt for mig, at elever føler, at de kan skrive til mig, uanset hvilken udfordring de står over for. For der er sjældent tale om enkeltstående tilfælde.”

Malte Sauerland-Paulsen blev valgt på DGS’s landsmøde i weekenden 21. – 22. april.