Mandag den 20. januar havde vi elevrådsdag på Hvidovre Gymnasium & HF.

Efter formiddagens HvG-samling mødtes alle eleverne i deres respektive klasser for at tale om, hvad de mener kan gøres bedre eller anderledes på gymnasiet. Og så skulle de stemme om, hvem der skulle være klasserepræsentanter. Alle klasser er repræsenteret af to elever, der skal være med i skolens store elevråd.

1.P vælger klasserepræsentanter til Elevrådet

Efter frokostpausen mødtes de nye klasserepræsentanter til Elevrådets stormøde. Nogen var helt nye, andre havde været med før, men fælles for dem alle var, at de skulle opbygge et fælles grundlag for, hvad elevdemokrati og trivsel vil sige på Hvidovre Gymnasium & HF.

”Grunden til at vi har et elevråd på skolen, er for at eleverne bliver hørt, og for at eleverne kan skabe den skole de gerne vil have. Lærerne ved ikke nødvendigvis hvad I har brug for, og derfor er det så vigtigt at I er her.” Sådan startede Rasmus Hyllested mødet.

Rasmus er lærer på gymnasiet, og så er han Elevrådets kontaktperson. Han indledte stormødet med at fortælle, hvorfor det er så vigtigt at eleverne deltager. For det er vigtigt.

”Skolen er grundlæggende interesseret I at høre jeres interesser, for vi er afhængige af at I har det godt.”

Blandede grupper og flere skraldespande

Zelina, som er med i elevrådsbestyrelsen, lagde ud med at dele alle de nye medlemmer af elevrådet ud i fem grupper. De blev blandet på tværs af klasser, og snakken gik hurtigt, da de nydannede grupper blev bedt om at diskutere, hvad der blev snakket om på klassemøderne.

Niveaudelt undervisning i matematik, flere skraldespande, laver billetpris til festerne, flere sociale arrangementer og fællesfaglig undervisning på tværs af klasserne, mindre papir og mere digitalt materiale, og flere ekskursioner i undervisningen er blot et udsnit af alle de gode idéer eleverne har til at forbedre skolegangen på Hvidovre Gymnasium & HF.

Man har indflydelse

Formålet med at melde sig ind i elevrådet lyder meget ens over hele linjen: for at få indflydelse og for at få noget at skulle have sagt på klassens vegne.

Linea fra 1.a har ikke været en del af elevrådet før, men hun meldte sig, fordi det lød spændende.

I 2.z, hvor Melisa går, blev sidste års repræsentanter genvalgt. Derfor sidder Melisa her igen. Hun synes det er fedt at man snakker med ledelsen og har direkte indflydelse, når man er en del af Elevrådet.

Det store elevråd mødes 3-4 gange om året, men der er rig mulighed for at være mere aktiv. Man kan melde sig ind i et af de forskellige udvalg eller deltage i bestyrelsesarbejde.

Rasmus Hyllested afsluttede sin introduktion med ordene: ”Det der er vigtigt, er det I synes er vigtigt, så det skal I beskæftige jer med.”

Den nuværende elevrådsbestyrelse