Selvom alle landets gymnasier er lukket ned, fortsætter undervisningen stadig for fulde drøn.

Lærerne på Hvidovre Gymnasium & HF tænker i disse uger kreativt, for at gøre deres undervisning, der nu skal foregå virtuelt, ekstra sjov og spændende for deres elever. Det er specielt for dem alle at sidde bag hver deres skærm og henholdsvis give og modtage undervisning, men lærere og elever har taget udfordringen op.

Anders Mads Jansen underviser i samfundsfag, og han har brugt Facebook som medie. I samfundsfagstimerne har eleverne lavet øvelser i sociologi hvor eleverne først skulle lave en interviewguide, efterfølgende skulle de interviewe hinanden via Facebook, for til sidst at lave en analyse af interviewet.

3.A’s mediefagstimer startede ud med, at eleverne skulle lytte til musik fra Star Wars. Da det var tid til en lille formiddagspause, sendte deres mediefagslærer Mimi Olsen et billede af en kop the til deres fælles Facebookgruppe, og ved frokosttid modtog eleverne et billede af madpakker. ”Det er eksempler på små breakers, der gør det lidt hyggeligere at være sammen på en ny måde,” forklarer Mimi.

Dét med at skulle være sammen på en ny måde, mærker 1.G-eleverne med musik også. Det er svært at synge fællessang, når man ikke er sammen, men de gør det alligevel. Det frembringer grin og godt humør, når eleverne og deres lærer Mikkel Handberg, sidder ved hver deres computer med farverige solbriller på, og synger sammen.

I det hele taget får eleverne set hinanden og deres lærere, på en måde de ikke er vant til. 3.G’erne skal netop nu skrive deres studieretningsprojekt, SRP. Hvor SRP-vejledningen under normale forhold finder sted i et tomt klasselokale eller et af studiecentrene, taler eleverne nu med deres vejledere på eksempelvis Facetime – nogen gange med morgenhår.

Hurtig omstilling og ny viden

Lærer Anne Yde er vild med virtuel undervisning. Det er vanvittigt og svært, men det er også rigtig god træning for alle landets lærere, der er blevet tvunget til hurtigt og effektivt at skulle omstille deres undervisning, og dem selv, til nye forhold. Lærere og elever bliver trænet i deres sproglige kunnen: ”man savner at kunne se hinanden og afkode kropssprog osv., men så bruger man i stedet smileys og faktiske sproghandlinger,” siger Anne, og det samme gør sig gældende, når undervisningen og samtaler foregår over videoopkald.

Når eleverne og lærerne taler sammen over videoopkald, bliver alle trænet i at lytte til hinanden, holde sin tur, markere når man vil sige noget, melde ind og holde fast i sine pointer, for at undervisningen kan fungere. ”Det er også gode egenskaber i en demokratisk debat og et demokratisk samfund,” forklarer Anne.

Værdien af det personlige møde

Eleverne har taget den midlertidige omstilling i stiv arm, og Anne Yde fortæller, at eleverne udviser stor ansvarlighed og selvstændighed i den nye undervisningssituation. Selvom årsagen til at den virtuelle undervisning overhovedet finder sted ikke just er kærkommen, formår elever og lærere alligevel at få det bedste ud af det, og faktisk også blive klogere på flere områder undervejs.

Dog er der nogle elementer, der er savnet i denne periode – det personlige møde, den individuelle samtale og samværet i klasserummet. Fraværet af disse er en stor udfordring, påpeger lærer Sanne Thrane. Lærer og studievejleder Annike Hansen stemmer i: ”Der er elever, som har brug for det, som vi fremhæver os selv som værende gode til: nemlig nærheden og den gode relation,” og de ting er svære at opfylde i disse tider. Lærerne gør en dyd ud af at danne stærke relationer til eleverne, at opmuntre, bekræfte og give faglig tryghed, men denne kontakt er i høj grad udfordret af, at kommunikationen i disse tider foregår gennem en computer. Det kræver ekstra opmærksomhed fra den enkelte lærer, fra studievejledningen og ledelsen – og den opmærksomhed har de.