Som optakt til elevrådsvalget afholder Hvidovre Gymnasium & HF en workshop for alle 1.g’ere, 2.g’ere og 1.hf’ere om elevdemokrati og medbestemmelse.

Det sker på mandag den 30. september kl. 10, hvor både Hvidovre borgmester Helle Adelborg og en repræsentant for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, DGS, vil holde oplæg for skolens elever.

Efterfølgende afholdes der klasseråd i alle skolens klasser, hvor de nye elevrådsrepræsentanter vælges.