Vejret var med de 60 elever og deres lærere, der i dag tog på ekskursion til Skåne, for at undersøge forskellige geologiske processer og bjergarter i faget naturgeografi. De besøgte Limhamns kalkbrott, kulminemuseet i Höganäs og Kullabergs naturreservat.

Feltarbejdet, der bestod af indsamling af materialer og bjergartsbestemmelse, gav mudrede bukser og røde kinder, og skal ved hjemkomst danne rammen om et rapport, som eleverne skal skrive i naturgeografi.

Himlen var blå og solen fremme, mens eleverne undersøgte Skånes natur.

Hvilke farver har bjergarten? Hvordan er overfladen – kan man se de forskellige mineralkorn? Er bjergarten let eller tung, blød eller hård? Det var nogle af det eleverne skulle lægge mærke til, for at beskrive de forskellige bjergarter, de fandt på de forskellige lokaliteter. Herefter gik eleverne videre til analysen af bjergarterne, hvor bl.a. det geologiske kredsløb og geologiske perioder spillede en rolle.

Ved eftermiddagstid vendte eleverne snuden mod Danmark igen, efter en dag med masser af frisk luft og ny viden.

Se mange flere billeder i vores billedgalleri.