Hvidovre Gymnasium & HF er så heldige at have mange gode samarbejdspartnere, der på forskellig vis bidrager til undervisningen. En af dem er Hvidovre Hospital, som alle elever fra 1.hf var på besøg hos torsdag den 30. april. Her mødte eleverne repræsentanter fra flere af hospitalets faggrupper, som delte ud af deres ekspertise.

Viden om vores levetid
En af dem var forskningschef Ove Andersen, som holdt foredraget ”Sundhed for alle”. Han gjorde eleverne klogere på, hvorfor borgere i Gentofte har en længere gennemsnitslevealder end borgere i Hvidovre. Uddannelse øger levealderen, mens alkohol og rygning nedsætter  levealderen.

Under foredraget “Kan du tåle dit liv?” fortalte Jesper Eugen-Olsen om suPar, som er en biomarkør, der findes i øget mængde i blodet, under en infektion. Jo højere koncentration af suPar i blodet, jo mere syg er man.

Elever blev sat i sving
Seniorforsker Helle Petersen redegjorde for sine undersøgelser om ”Sociale Medier i sundhedsvæsenet” og udfordrede eleverne ved at få dem til at byde ind med, hvordan Facebook kan bruges som formidler af sund levevis hos unge.

Fysioterapeut Kefaia Yousef og ergoterapeut Pernille Pedersen fortalte om deres arbejde med patienter på Hvidovre Hospital. Eleverne blev sat til at lave nogle af de fysiske øvelser, som patienterne trænes i.