Det er mandag den 29. januar. ”Er I parate?” spørger gymnasiets ene uddannelsesleder Peter Pedersen ud i lokalet, der er fyldt med skolens 3.g’ere. De er alle kommet for én ting: At overvære afsløringen af årets AT-emne. Svaret fra de spændte elever er blandet: ”Ja!” ”Neeej!”

”Årets emne er…..’Alternativer’”, siger Peter med et smil, mens han i samme sekund skifter slide i sit Power Point-show til siden, hvor der med store bogstaver står ’Alternativer’.

Herefter sætter han den video på skærmen, som Undervisningsministeriet har lavet til alle landets 3.g’ere som en inspirationskilde til, hvordan man i de forskellige fag kan gribe emnet og opgaven an.

Biblioteket var lavet om til supermarked for AT-fag

Netto, Lidl og Føtex var skiftet ud med Sanne, Silas, Helle og andre lærere fra skolen, da Hvidovre Gymnasium & HF i samarbejde med Avedøre Bibliotek holdt såkaldt AT-fagsupermarked for 3.g’erne onsdag den 31. januar, to dage efter afsløringen af årets AT-emne.

Det summede af snak, drøftelser og spørgsmål ved de mange borde, hvor lærerne havde sat sig, og hvor eleverne på skift kunne ”shoppe” rundt for at afprøve ideer hos lærerne til deres opgave i de forskellige fag. Umiddelbart herefter kunne eleverne søge efter relevant materiale blandt bibliotekets mange bøger.

Til eksamen til sommer

Nu venter en periode, hvor eleverne skal bestemme sig endeligt for en sag inden for emnet ’Alternativer’, som de så skal belyse i to forskellige fag. De skal aflevere deres synopsis 3. april og skal herefter til mundtlig eksamen i deres opgave i maj-juni

Hvad er AT?
I AT-forløbene (eleverne skal igennem flere i løbet af deres gymnasietid) lærer eleverne, hvordan de igennem flere forskellige fag kan belyse en konkret sag. De lærer også at se deres sag/opgave i et historisk perspektiv. Og de lærer, hvordan de kan anvende fagene til at finde nye løsninger på konkrete problemer.