Eleverne fra 3.c med samfundsfag på A-niveau tog hul på et forløb om kriminalitet ved at følge to retssager fra den virkelige verden. Det skete, da de i går besøgte byretten på Nytorv i indre by sammen med deres lærer Bent Toftemark.

En af de to sager, som klassen fulgte, omhandlede en mand fra Uganda med opholdstilladelse i Danmark, som to gange var blevet taget i at køre bil uden dansk kørekort. Eleverne fulgte med fra stolerækkerne, mens den sigtede afgav forklaring med tolk.

Da alle parter i sagen var blevet hørt, blev dommen afsagt: En bøde på 6000 kr og ti dages betinget fængsel. Som en lille krølle på halen, vil den dømte blive udvist af Danmark, hvis han begår ny kriminalitet indenfor to år.

Også blandt eleverne var der en lille uformel votering om dommen. Konklusionen blev, at de var enige i afgørelsen, ligesom de syntes, at det havde været en spændende dag.

Klassen skal den kommende tid beskæftige sig med bogen “Kriminalitet og retfærdighed”, som er skrevet af professor i retsvidenskab Eva Smidt i 2012.

På billedet ser du eleverne fra 3.c stå på Nytorvs kag. Det er stedet, hvor småtyve og “letlevende kvinder” gennem det 18. århundrede blev pisket offentligt eller brændemærket.