Eleverne i 2.z på Hvidovre Gymnasium & HF undersøger i øjeblikket hvordan hhv. unge (15-30 år) og “lidt ældre” (30 år og op) forholder sig til idealkroppen og det modsatte køn – og om der er forskelle i synet på idealkroppen tværs af kulturer.

Det gør de ved at observere menneskers adfærd i det offentlige rum og ved at interviewe folk i det offentlige rum, i forskellige lande og kulturer. Eleverne har i sidste uge observeret og interviewet på Kultorvet i København, og i denne uge er klassen på studietur til Malaga, for at lave lignende feltstudier af spansk kultur, så det bliver muligt at sammenligne resultaterne på tværs af landegrænser.

“Tesen er, at mennesket i dag har internaliseret et kønsrollemønster fra den primære socialisation som er svært at bryde ud af og vil sætte præg på menneskets færden og adfærd. Individualiseringen og refleksiviteten i det senmoderne samfund bevirker, at der er kommet et øget fokus på kroppen og i særdeleshed idealkroppen”, fortæller Martin Svane Frei, der er klassens historielærer.

2.z’s studier af køn, krop og kultur er en del af forløbet i Almen Studieforberedelse (AT).