Som forælder kan du henvende dig til studievejlederen, hvis du har spørgsmål angående uddannelsen generelt.

Du kan også henvende dig, hvis du oplever, at din søn eller datter har brug for særlig støtte til at gennemføre uddannelsen. Det kan også være, at du har brug for at vende en særlig situation omkring din søn eller datters skolegang, som du måske synes, det er svært at håndtere. Du har altid mulighed for at henvende dig anonymt.

Tavshedspligt
Det er vigtigt at understrege, at studievejlederne har tavshedspligt. Studievejlederen kan derfor ikke give dig oplysninger om din søn eller datters personlige forhold uden hans eller hendes samtykke. I de tilfælde hvor det alligevel kan være relevant, vil studievejlederen indbyde til en samtale, hvor din søn eller datter også er til stede.

Kontaktoplysninger
Hvis du vil have rådgivning, kan du skrive en mail med dine spørgsmål til studievejledning@hvgadm.dk. Vi tilbyder naturligvis også rådgivning over telefonen, hvis du foretrækker det.
Forældrerådgivningen varetages af studievejleder Annike Kjær Hansen.