Vi har derfor følgende ordensregler:

 • Samtykkeerklæring vedrørende skolens behandling af persondata, som er udfyldt og underskrevet af elev (og forældre, hvis eleven er under 18 år) skal afleveres til skolens kontor senest 2 uger efter elevens første skoledag.
 • Hvidovre Gymnasium & HF er vores fælles skole, hvor vi mødes om det, vi kan være fælles om. Det er først og fremmest undervisningen, men også kulturelle og sociale arrangementer, hvor alle har mulighed for at deltage.
 • Alle rydder op efter sig både i klasselokalerne og på fællesarealerne, såvel udendørs som indendørs.
 • Det er ikke tilladt at indtage alkohol og andre rusmidler på skolens område. Dette gælder også i undervisningssituationer, der finder sted uden for skolens område, fx ekskursioner.
 • Rektor kan ved særlige lejligheder, fx fester, dispensere fra reglen om indtagelse af alkohol.
 • I undervisningen må mobiltelefoner og bærbare computere ikke anvendes til private formål.
 • Det er ikke tilladt at spise og drikke i undervisningslokaler, datalokaler og studiecentre.
 • Som elev skal du rydde op efter dig, inden du forlader et undervisningslokale.
 • Som elev skal du stole op, når du forlader et undervisningslokale, som ikke skal bruges resten af dagen.
 • Religiøse handlinger må ikke foregå på skolen.
 • Som elev må du ikke lægge billeder af skolens ansatte og elever ud på nettet, medmindre de afbildede personer skriftligt har accepteret det.
 • Samfundets almindelige regler om tyveri, vold og hærværk gælder naturligvis også på skolen.
 • Skolen er røgfri, hvilket indebærer, at der ikke må ryges på skolens område. Rygeforbuddet omfatter alle indendørs lokaliteter på skolen og alle udendørs områder på skolens matrikel. Rygeforbuddet gælder for alle – medarbejdere, elever og gæster.

Læs nærmere om gymnasiets studie- og ordensregler, samt sanktioner ved eventuelle overtrædelse af disse >