• Du møder til tiden – til alle dine timer
  • Du har altid de nødvendige bøger med, og du forbereder dig til dine timer
  • Du har respekt for både dine klassekammerater og din lærer
  • Du afleverer dine opgaver til tiden – og du afleverer kun noget, som du kan stå inde for
  • Du afleverer kun opgaver, der lever op til de krav, som din lærer stiller til kvalitet og omfang
  • Du afleverer kun opgaver, som du selv har produceret – afskrift eller citater uden kildeangivelse betragtes som snyd og accepteres ikke
  • Du deltager i alle terminsprøver, årsprøver og lignende
  • Du deltager aktivt i fælles aktiviteter som f.eks. hytteture, ekskursioner og studieture
  • Du behandler skolens IT-udstyr, lærebøger, mv. som var det dit eget
  • Du tjekker dagligt Lectio for beskeder og eventuelle skemaændringer

Læs nærmere om gymnasiets studie- og ordensregler, samt sanktioner ved eventuelle overtrædelse af disse >