Forsikringsdækning af elever i skoletiden

Hvis en elev kommer til skade på skolen, er vedkommende ikke længere dækket af skolens forsikringsordning, efter at skolen gik over til selveje d. 1. januar 2007.

Hvis en elev kommer til skade på skolen som følge af manglende tilsyn eller instruktion, fejl på bygninger m.m., vil skolen være erstatningspligtig i henhold til almindelige regler.

Se vejledning om statens selvforsikring:

http://www.uvm.dk (søg på selvforsikring)

 

Forsikringsdækning af elever under udlandsrejser

Skolen har ikke en forsikringsordning, som dækker elever ved udlandsrejser.

Når elever er på studietur i Europa, er de dækket af den offentlige sygesikring med det blå sygesikringsbevis. Siden d. 1. januar 2008 har den offentlige sygesikring ikke længere dækket hjemtransport ved sygdom. Derfor bliver der tegnet en tillægsforsikring i Europæiske Rejseforsikring til en pris af ca. 40 kroner pr. elev, som indregnes i rejsens pris.

Såfremt en elev er dækket af en privat forsikring, som omfatter hjemtransport ved sygdom, og eleven dokumenterer det over for læreren, vil der ikke blive tegnet tillægsforsikring til vedkommende elev.

Se vejledning om rejsesygesikring:

http://www.borger.dk (søg på rejsesygesikring)