Når du som censor, elev eller lærer ankommer til gymnasiet, vil du blive mødt i døren af en coronapaskontrollør.

Du er velkommen indenfor, hvis du er vaccineret, hvis din sidste negative test er maks. 72 timer gammel eller hvis du på et tidspunkt er testet positiv, således at du nu er immun.

Hvis ikke, vil du blive inviteret ind i gymnasiets eget testcenter, hvor du med vores uddannede supervisorers hjælp kan teste dig selv med en vatpind i næsen. (Se testcentrets åbningstider for resten af skoleåret herunder.)

Testcentrets åbningstider for resten af skoleåret:

Testcentret har åbent som følger:

Mandag   7/6 kl. 7:00-12:00

Tirsdag     8/6 kl. 7:00-10:00

Onsdag    9/6 kl. 7:00-12:00

Torsdag  10/6 kl. 7:00-10:00

Fredag    11/6 kl. 7:00-10:00

Mandag 14/6 kl. 7:00-12:00

Tirsdag   15/6 kl. 7:00-10:00

Onsdag  16/6 kl. 7:00-12:00

Torsdag  17/6 kl. 7:00-10:00

Fredag    18/6 kl. 7:00-10:00

Mandag 21/6 kl. 7:00-15:00 (Testcentret er i lok. 182)

Tirsdag 22/6 kl. 7:00-15:00 (Testcentret er i lok. 182)

Onsdag 23/6 kl. 7:00-15:00 (Testcentret er i lok. 182)

Tirsdag 24/6 kl. 12:00-14:00 (Testcentret er i lok. 182)

Onsdag 25/6 kl. 7:30-9:30 (Testcentret er i lok. 182)

 • Hold afstand til andre på 1-2 meter
 • Vask dine hænder tit eller brug håndsprit
 • Host eller nys i dit ærme – ikke dine hænder
 • Sørg for selv at spritte bord, stol, rekvisitter og instrumenter af inden brug
 • Undgå direkte fysisk kontakt med andre
 • Undgå kontakt på tværs af klasser og hold
 • Undgå længerevarende ophold i fællesområderne
 • Tilbring frikvartererne i klasselokalet eller udenfor

Ved sygdom eller symptomer:

 • Ved symptomer på Coronasmitte skal man telefonisk kontakte egen læge, lade sig teste og blive hjemme indtil 48 timer efter symptomernes ophør
 • Ved konstateret Coronasmitte skal man straks informere skolen om det, gå i hjemmekarantæne og i øvrigt ikke møde i skole, indtil det lægefagligt vurderes forsvarligt
 • Ved nær kontakt med konstateret Coronasmitte skal man informere skolen om det, lade sig teste og hjemmeisolere i op til 14 dage

Er du syg, eller har du været i tæt kontakt med en, der er testet positiv for COVID-19, kan du læse mere om de gældende retningslinjer her.

Se her, hvordan du skal forholde dig til dit testresultat.

Se i øvrigt Coronavirus.dk