Alle elever på en ungdomsuddannelse (STX, HF og GIF) kan få SU fra kvartalet efter, at de er fyldt 18 år.

Her kan du se, hvornår du kan søge og modtage SU:

  • Fylder du 18 år i januar, februar eller marts, kan du søge SU i marts og modtage SU fra 1. april.
  • Fylder du 18 år i april, maj eller juni, kan du søge SU i juni og modtage SU fra 1. juli.
  • Fylder du 18 år i juli, august eller september, kan du søge SU i september og modtage SU fra 1. oktober.
  • Fylder du 18 år i oktober, november eller december, kan du søge SU i december og modtage SU fra 1. januar.

 

Du ansøger på Statens Uddannelsesstøttes hjemmeside www.su.dk, hvor du også finder informationer om, hvor meget du kan få i SU, og hvilke krav du skal opfylde for at modtage uddannelsesstøtten.