1. Elever, der testes positive, hjemsendes og skal blive hjemme, til alle symptomer har været væk i 48 timer. Hvis der ikke er symptomer, skal man blive hjemme syv dage fra testen blev taget. Kontakt smitteopsporing på tlf.: 3232 0511 samt skolens kontor og kontakter, som du har været tæt på siden du blev smittet.
  2. Medarbejdere, der testes positive, hjemsendes og skal blive hjemme, til alle symptomer har været væk i 48 timer. Hvis der ikke er symptomer, skal man blive hjemme syv dage fra testen blev taget.  Alle, som medarbejderen har været i tæt kontakt med, hjemsendes til to gange test. Andre kontakter skal holde ekstra øje med symptomer.
  3. Elever og medarbejdere, som bor sammen med en, der er testet positiv, skal isolere sig fra den smittede og lade sig teste på 4. dagen og på 6. dagen efter sidste kontakt med den smittede. Hvis det ikke er muligt at holde afstand til den smittede, skal man blive hjemme, til den smittede har været symptomfri i 48 timer. 
  4. Hvis det ikke lykkes os at bryde de lokale smittekæder, så hjemsender vi alle til virtuel undervisning.