1. Elever, der testes positive, hjemsendes og skal blive hjemme, til alle symptomer har været væk i 48 timer. Hvis der ikke er symptomer, skal man blive hjemme syv dage fra testen blev taget. Elevens klasse og evt. valghold, han/hun har været sammen med inden for to dage før symptomer/test, hjemsendes til test. Alle lærere, der har haft klassen op til to dage før symptomer/test, vil blive spurgt, om der har været tæt kontakt med den smittede elev. Hvis der har, hjemsendes de til to gange test, men må vende tilbage efter det første negative testresultat. Lærere, som har haft klassen, men ikke været i tæt kontakt med eleven, fortsætter med at arbejde, men holder ekstra øje med symptomer.
  2. Medarbejdere, der testes positive, hjemsendes og skal blive hjemme, til alle symptomer har været væk i 48 timer. Hvis der ikke er symptomer, skal man blive hjemme syv dage fra testen blev taget.  Alle, som medarbejderen har været i tæt kontakt med, hjemsendes til to gange test, men må komme tilbage efter første negative svar. Andre kontakter skal holde ekstra øje med symptomer.
  3. Elever og medarbejdere, som bor sammen med en, der er testet positiv, skal isolere sig fra den smittede og lade sig teste. Hvis det ikke er muligt at holde afstand til den smittede, skal man blive hjemme, til den smittede har været symptomfri i 48 timer. 
  4. Hvis det ikke lykkes os at bryde de lokale smittekæder, så hjemsender vi alle til virtuel undervisning.