Første skridt på vejen til at blive elev på Hvidovre Gymnasium & HF er, at du bliver erklæret uddannelsesparat.

Når din UU-vejleder skal vurdere, om du er uddannelsesparat, kigger han/hun på, om du har de personlige, faglige og sociale forudsætninger for at gennemføre gymnasiet.

Revurdering
Hvis din UU-vejleder har vurderet, at du ikke er parat, kan du og dine forældre kræve en revurdering.

Revurderingen foretages af den uddannelsesinstitution, du har søgt som din 1. prioritet.

Uddannelsesinstitutionens rektor vurderer på baggrund af dit skoleresultat og din uddannelsesplan, om du skal tilbydes en optagelsesprøve.

Hvis du bliver tilbudt en optagelsesprøve og har søgt Hvidovre Gymnasium & HF som din 1. prioritet, vil du i et brev blive indkaldt til prøve på Hvidovre Gymnasium & HF. Prøverne vil blive afholdt i slutningen af marts måned.

Prøveforløbet
Du skal til prøve i fagene dansk, engelsk, matematik og fysik. Hvis du ønsker at blive revurderet til HF, skal du til prøve i dansk, engelsk og matematik.

De nærmere informationer om tidspunktet for prøven og retningslinjer for prøven står i indkaldelsesbrevet.

Forberedelse (ca. 50 min.)
Den første del af prøven er en samlet forberedelse, hvor du skal:

Dansk: Gennemlæse en tekst, forberede en faglig samtale om teksten og skrive et kort handlingsreferat af teksten.

Engelsk: Gennemlæse en engelsk tekst, forberede en faglig samtale om teksten samt øve dig på et tekststykke, som du senere skal læse højt.

Matematik: Løse en række opgaver og forberede dig på at forklare, hvordan du har løst disse opgaver.

Selve prøven (ca. 50 min.)
Efter forberedelsen kommer du ind i et lokale, hvor der vil være repræsentanter for de fire fag, samt en af skolens studievejledere tilstede. Du afleverer de skriftlige opgaver til lærerne.

De følgende 50 minutter skal du tale om den danske tekst og den engelske tekst, samt læse et stykke af den engelske tekst højt.

Derudover skal du redegøre for dine udregninger af de matematiske opgaver. Fysiklæreren vil spørge ind til din viden om fysik, og vores studievejleder vil tale med dig om din motivation for at tage en gymnasial uddannelse.

Svar på revurdering
Dagen efter, du har gennemført prøven, kan du fra kl. 10.30 – 11.30 ringe til Hvidovre Gymnasium & HF på telefon 36 34 34 34 og få resultatet af prøven.

Hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at ringe til skolens kontor på telefon 36 34 34 34.