Du skal søge om optagelse via optagelse.dk

Du har selv lov til at bestemme, hvor du vil søge, når du opfylder disse 3 krav:

  • du skal gennemføre folkeskolens afgangsprøve
  • du skal være erklæret uddannelsesparat
  • du skal have haft et andet fremmedsprog mellem 2 og 4 år. Her kan du dog søge om dispensation


Man kan søge uden at være erklæret uddannelsesparat, men så er det gymnasiets opgave at vurdere dig ved en prøve.

optagelse.dk skal du vælge

  • hvilke gymnasier du ønsker optagelse på
  • hvilket 2. fremmedsprog du ønsker
  • hvilket kunstnerisk fag du ønsker


Du kan altid henvende dig på dit lokale UU-center, hvis du har brug for vejledning om uddannelse.

Hvem bestemmer, hvor jeg kommer ind?
Hvis der er for mange ansøgere til det gymnasium, du har søgt, bestemmer Fordelingsudvalget for område Storkøbenhavn Vest, hvilke elever der kommer ind på gymnasiet.

Udvalget ser selvfølgelig på, hvilke gymnasier ansøgerne har søgt, før de fordeler ansøgerne på områdets gymnasier.

Udvalget fordeler derefter ansøgerne efter optagelsesbekendtgørelsens regler om kortest mulig afstand til skolen.